M&A

DIC Corp muốn thu ít nhất 230 tỷ đồng khi thoái vốn tại Vina Đại Phước

Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng (DIC Corp: DIG) dự kiến thoái vốn tại Công ty Cổ phần Vina Đại Phước.

DIC Corp muốn thu ít nhất 230 tỷ đồng khi thoái vốn tại Vina Đại Phước

DIC dự kiến thoái gần 8% vốn tại Công ty cổ phần Vina Đại Phước

Theo đó, DIC Corp sẽ bán 7,9% vốn góp tại Vina Đại Phước theo hình thức chuyển nhượng trọn lô. Tổng giá trị chuyển nhượng dự kiến sẽ không thấp hơn 230 tỷ đồng.

Về phương thức thanh toán, công ty sẽ yêu cầu đối tác ký hợp đồng chuyển nhượng và thanh toán toàn bộ giá trị chuyển nhượng cho DIC Corp trước ngày 25/12/2019.

Trường hợp nếu ngày 25/12/2019 mà đối tác không chuyển tiền thì hợp đồng sẽ bị hủy và 2 bên sẽ phải thỏa thuận lại về đơn giá chuyển nhượng.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông chủ tịch hội đồng quản trị DIC Corp ký kết các hợp đồng liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần và tổ chức thực hiện các công việc liên quan.

Trước đó vào tháng 11/2019, đại hội đồng cổ đông bất thường DIC Corp cũng đã có nghị quyết về việc sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC và DIC Corp.

Theo đó, DIC Corp sẽ phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu của Công ty Du lịch và Thương mại DIC, đồng thời xây dựng phương án kinh doanh sau sáp nhập.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện ký hợp đồng sáp nhập và các hoạt động liên quan khác; chủ động điều chỉnh phương án sáp nhập phù hợp với điều kiện thị trường và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

Ngoài vấn đề sáp nhập nêu trên, DIC Corp cũng bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh bao gồm sản xuất món ăn, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh lương thực, vận tải, điều hành du lịch… và một số ngành nghề kinh doanh khác.

Tin mới lên