Tài chính tiêu dùng

'Dịch vụ hỗ trợ tài chính' không phải là một ngành nghề kinh doanh

Đó là quan điểm của Bộ Tài chính trả lời ý kiến cử tri tỉnh Bắc Kạn tại Công văn số 816/BTC- TCNH...

'Dịch vụ hỗ trợ tài chính' không phải là một ngành nghề kinh doanh

'Dịch vụ hỗ trợ tài chính' không phải là một ngành nghề kinh doanh. (Ảnh minh hoạ)

Cử tri tỉnh Bắc Kạn có kiến nghị gửi tới kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV cho rằng dịch vụ hỗ trợ tài chính có thể dễ dàng biến tướng thành tín dụng đen, tuy nhiên pháp luật hiện nay chưa có quy định cụ thể để quản lý loại hình này. Do đó, đề nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định quy định về quản lý dịch vụ hỗ trợ tài chính để quản lý chặt chẽ hoạt động này.

Thực hiện phân công của Chính phủ về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bắc Kạn, sau khi nghiên cứu, Bộ Tài chính đã có Công văn số 816/BTC- TCNH trả lời cụ thể về vấn đề này.

Theo Bộ Tài chính, qua rà soát các ngành nghề kinh doanh tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, Bộ Tài chính thấy rằng “dịch vụ hỗ trợ tài chính” không phải là một ngành nghề kinh doanh được quy định theo luật.

Đồng thời, qua tìm hiểu, “dịch vụ hỗ trợ tài chính” có liên quan chủ yếu đến hoạt động cho vay tín chấp, cầm đồ. Theo quy định tại Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước là cơ quan quản lý hoạt động ngân hàng bao gồm hoạt động cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng, các hoạt động cho vay khác thực hiện theo quy định của Bộ Luật Dân sự và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Trả lời về việc hoạt động “tín dụng đen” có thể núp bóng dịch vụ hỗ trợ tài chính, Bộ Tài chính cho biết tại công văn số 11555/VPCP-NC ngày 27/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Vì vậy, Bộ Tài chính kiến nghị Văn phòng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan (Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp...) để trả lời cử tri tỉnh Bắc Kạn.

Tin mới lên