Tiêu điểm

Điểm nhấn 'chính phủ kiến tạo': Hơn 1.000 phản ánh kiến nghị đã được giải quyết

(VNF) - VPCP đã nhận được 39 thư cảm ơn của doanh nghiệp và rất nhiều phản hồi tích cực từ các tổ chức, hiệp hội về việc xử lý các phản ánh, kiến nghị

Điểm nhấn 'chính phủ kiến tạo': Hơn 1.000 phản ánh kiến nghị đã được giải quyết

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng

Qua hệ thống tiếp nhận của VPCP, hơn 1.000 phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân đã được các bộ ngành, địa phương xem xét, trả lời. Nhiều cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực bị xử lý, thậm chí buộc thôi việc.

Cụ thể, tính đến nay, các hệ thống đã tiếp nhận được 4.667 PAKN của người dân và 1.094 PAKN của doanh nghiệp.

Trong số hơn 4.600 PAKN của người dân, có 838 PAKN thuộc phạm vi xem xét, xử lý, VPCP đã tiến hành phân loại và chuyển 470 PAKN đến các Bộ, ngành, địa phương; 368 PAKN còn lại đang đề nghị người dân cung cấp bổ sung thông tin. Các Bộ, ngành, địa phương đã xem xét, trả lời được 260/470 PAKN, đạt 55,31%.

Trong số hơn 1.000 PAKN của doanh nghiệp, các Bộ, ngành, địa phương đã xem xét, trả lời được 812 PAKN, đạt khoảng 80%.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, hầu hết các PAKN sau khi có văn bản trả lời đều được người dân, doanh nghiệp đánh giá tích cực vì đã giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính.

VPCP đã nhận được 39 thư cảm ơn của doanh nghiệp và rất nhiều phản hồi tích cực từ các tổ chức, hiệp hội; phần lớn người dân có PAKN đều hài lòng về kết quả trả lời của các Bộ, ngành, địa phương.

Trong số 260 PAKN của người dân được các Bộ, ngành, địa phương xử lý, trả lời công khai trên Hệ thống thông tin, có 248 PAKN (tương đương 95,38%), được người dân đồng tình hài lòng với kết quả giải quyết; chỉ 12 PAKN (4,62%) người dân chưa hài lòng với kết quả giải quyết.

Đồng thời, một số PAKN mang tính chất sáng kiến, giải pháp đã được các bộ, ngành đánh giá cao và cam kết sẽ nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, quy định, thủ tục hành chính. 

Từ PAKN của người dân, doanh nghiệp, cơ quan hành chính nhà nước đã kịp thời chấn chỉnh, kiểm điểm và xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc không chuẩn mực trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của một số công chức.

Các bộ, địa phương đã làm tốt công tác tiếp nhận, trả lời PAKN của người dân, cụ thể là các Bộ: Giao thông vận tải (đã trả lời 100% tổng số PAKN tiếp nhận), Ngoại giao (đã trả lời 100%), Bảo hiểm xã hội Việt Nam (đã trả lời 83,33%) và các địa phương: Hải Phòng (đã trả lời 100%), Thanh Hóa (đã trả lời 100%), Quảng Bình (đã trả lời 88,88).

Trong khi đó, làm tốt công tác tiếp nhận, trả lời PAKN của doanh nghiệp là các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (đã trả lời 94,21% tổng số PAKN tiếp nhận), Tài chính (đã trả lời 88,58%), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đã trả lời 86,05%; Xây dựng (đã trả lời 84,31%), Giao thông vận tải (đã trả lời 78,57%) và các địa phương: Lào Cai (đã trả lời 100%), Bình Dương (đã trả lời 100%), Lâm Đồng (đã trả lời 100%).

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết VPCP sẽ tiếp tục đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý và trả lời PAKN của người dân, doanh nghiệp, nhất là đối với các PAKN đã quá hạn trả lời.

Đồng thời, sẽ nghiên cứu, xem xét xử lý một số kiến nghị của người dân, doanh nghiệp chưa đồng tình với kết quả trả lời của Bộ, ngành, địa phương; thực hiện kiểm tra tình hình, kết quả xử lý PAKN trong các chương trình làm việc của Tổ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chương trình kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính theo kế hoạch.

VPCP cũng sẽ thông tin tới các cơ quan báo, đài về tình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý và trả lời PAKN của người dân, doanh nghiệp để tuyên truyền mạnh mẽ về 02 Hệ thống thông tin này; kịp thời cập nhật, đăng tải công khai kết quả giải quyết PAKN của các Bộ, ngành, địa phương trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Đặc biệt, VPCP sẽ triển khai thực hiện ứng dụng chữ ký số trong tiếp nhận, xử lý và trả lời người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin; tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp Hệ thống theo hướng liên thông giữa các Bộ, ngành, địa phương để kịp thời chuyển các PAKN, rút ngắn thời gian xử lý…

VPCP cũng sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí làm việc trực tiếp với các Bộ, địa phương chậm trễ trong việc trả lời PAKN của người dân, doanh nghiệp; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Tin mới lên