Đô thị

Diễn biến mới tại dự án đường bộ ven biển hơn 3.800 tỷ ở Thái Bình

(VNF) - Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình được phê duyệt đầu tư vào năm 2018 với tổng mức vốn đầu tư 3.872 tỷ đồng.

Diễn biến mới tại dự án đường bộ ven biển hơn 3.800 tỷ ở Thái Bình

Diễn biến mới tại dự án đường bộ ven biển hơn 3.800 của tỉnh Thái Bình. (Ảnh minh họa)

Phó thủ tướng Lê Văn Thành vừa có ý kiến đối với đề nghị của UBND tỉnh Thái Bình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình.

Theo đó, Phó thủ tướng đã giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định để UBND tỉnh Thái Bình hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và quy định pháp luật có liên quan.

Trước đó, theo kiến nghị của UBND tỉnh Thái Bình, do biến động về giá vật liệu, chi phí tư vấn… tỉnh đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án với nội dung là tăng tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 đến ngày 30/9/2023.

Được biết, dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 28/3/2018 với mục tiêu đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình nhằm kết nối giao thông hành lang ven biển Bắc Bộ, mở rộng quỹ đất cho đầu tư sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên biển, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương có tuyến đường đi qua.

Bên cạnh đó, dự án cũng nhằm tạo thuận lợi trong xử lý các tình huống cứu hộ, cứu nạn và ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh khu vực ven biển.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường theo quy mô đường cấp III đồng bằng, với vận tốc thiết kế là 80km/h. Dự án được thực hiện từ năm 2018 đến năm 2021 với tổng mức vốn đầu tư là 3.872 tỷ đồng.

Tin mới lên