Diễn đàn VNF

Tỷ lệ nợ công lên đến 65% có đáng lo ngại?

Tỷ lệ nợ công lên đến 65% có đáng lo ngại?

Theo GS. Lê Văn Cường, Giám đốc nghiên cứu danh dự tại Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu khoa học Pháp (CNRS), vay nợ để đầu tư, kích thích tăng trưởng kinh tế và đảm bảo khả năng trả nợ thì không đáng ngại. Chỉ đáng ngại khi vay nợ để tiêu dùng, không tạo dư địa tốt cho tăng trưởng dài hạn.
Tại sao không cho phép ví điện tử vô danh?

Tại sao không cho phép ví điện tử vô danh?

« 1 2 3 »