Diễn đàn VNF

TS Vũ Thành Tự Anh: 'Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi là quán quân về tư duy lạc hậu'

TS Vũ Thành Tự Anh: 'Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi là quán quân về tư duy lạc hậu'

(VNF) – TS Vũ Thành Tự Anh, Đại học Fulbright Việt Nam, cho rằng xét trên các tiêu chí: không đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế, tư duy lạc hậu, làm tổn hại năng lực cạnh tranh quốc gia thì Bộ luật Lao động sửa đổi đạt giải quán quân!
Chiến lược và phản ứng của ngân hàng trước sự cạnh tranh từ Fintech

Chiến lược và phản ứng của ngân hàng trước sự cạnh tranh từ Fintech

Đầu tư du lịch và câu chuyện văn hóa

Đầu tư du lịch và câu chuyện văn hóa

Thương chiến Mỹ - Trung và tác động đến Việt Nam

Thương chiến Mỹ - Trung và tác động đến Việt Nam

Niềm vui mới làng quê ngày Tết Độc lập

Niềm vui mới làng quê ngày Tết Độc lập

Hào khí tháng 8 và khát vọng của dân tộc

Hào khí tháng 8 và khát vọng của dân tộc

« 1 2 3 »