Diễn đàn VNF

TS Vũ Thành Tự Anh: 'Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi là quán quân về tư duy lạc hậu'

TS Vũ Thành Tự Anh: 'Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi là quán quân về tư duy lạc hậu'

(VNF) – TS Vũ Thành Tự Anh, Đại học Fulbright Việt Nam, cho rằng xét trên các tiêu chí: không đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế, tư duy lạc hậu, làm tổn hại năng lực cạnh tranh quốc gia thì Bộ luật Lao động sửa đổi đạt giải quán quân!
Chiến tranh tiền tệ liệu có xảy ra?

Chiến tranh tiền tệ liệu có xảy ra?

« 1 2 3 »