Diễn đàn VNF

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: 'Cần tận dụng CPTPP ngay từ năm 2019 để mở rộng thị trường'

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: 'Cần tận dụng CPTPP ngay từ năm 2019 để mở rộng thị trường'

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nói Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là một yếu tố cần tận dụng ngay từ năm 2019 để mở rộng và phát triển thị trường. Theo đó, Việt Nam cần nâng cao năng lực của nền kinh tế, năng lực doanh nghiệp để đón nhận và tận dụng được cơ hội này.
« 1 2 3 »