Diễn đàn VNF

Tại sao không cho phép ví điện tử vô danh?

Tại sao không cho phép ví điện tử vô danh?

(VNF) - Dự thảo nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt (thay thế Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về thanh toán không dùng tiền mặt) đang được Ngân hàng Nhà nước đưa ra lấy ý kiến rộng rãi. Điểm mới nổi bật của dự thảo nghị định đó là việc hoàn thiện hành lang pháp lý về tiền điện tử.
« 1 2 3 »