Diễn đàn VNF

Hàng Trung Quốc sẽ tràn mạnh vào Việt Nam sau khi phá giá Nhân dân tệ

Hàng Trung Quốc sẽ tràn mạnh vào Việt Nam sau khi phá giá Nhân dân tệ

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cho biết, với việc Nhân dân tệ mất giá so với USD và VND thì hàng hoá Trung Quốc sẽ tràn vào Việt Nam nhiều hơn nhờ lợi thế giá rẻ trong khi hàng Việt xuất sang Trung Quốc sẽ gặp khó. Việt Nam có thể sẽ điều chỉnh VND, nhưng mức mất giá chỉ vào khoảng 3% trong cả năm 2019 này.
Cái giá của quản lý nhà nước

Cái giá của quản lý nhà nước