Diễn đàn VNF

Cổ phần hóa ì ạch do nhà nước vẫn muốn ngồi 'mâm trên'

Cổ phần hóa ì ạch do nhà nước vẫn muốn ngồi 'mâm trên'

Trao đổi với ĐTTC, TS. Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế, cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sau khi đã thực hiện cổ phần hóa (CPH) là khâu quản trị. Bởi với tính chất đặc thù của DNNN sau CPH hiện nay, Việt Nam rất khó tìm được mô hình quản trị DN thực sự phù hợp.
Kinh tế tư nhân tiềm năng lớn, cơ hội mới

Kinh tế tư nhân tiềm năng lớn, cơ hội mới

30 năm FDI: Tác động lan tỏa không dễ nhận thấy

30 năm FDI: Tác động lan tỏa không dễ nhận thấy

« 1 2 3 4 5 6 »