Diễn đàn VNF

HoREA đề nghị xem xét bất cập trong quy định kê khai và hoàn thuế của doanh nghiệp

HoREA đề nghị xem xét bất cập trong quy định kê khai và hoàn thuế của doanh nghiệp

(VNF) - Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính đề nghị xem xét xử lý các bất cập về quy định kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp và quy định về hoàn thuế đối với thuế thu nhập mà doanh nghiệp có giao dịch liên kết đã nộp thừa.
« 1 2 3 4 5 6 »