Diễn đàn VNF

Chuyên gia Bùi Kiến Thành: 'Một Việt Nam hùng mạnh về kinh tế là mục tiêu của nước Mỹ'

Chuyên gia Bùi Kiến Thành: 'Một Việt Nam hùng mạnh về kinh tế là mục tiêu của nước Mỹ'

(VNF) - Chuyên gia Bùi Kiến Thành cho rằng một Việt Nam hùng mạnh về kinh tế là một mục tiêu của Mỹ, khi quốc gia này đang nỗ lực gây dựng lại nội lực và "thoát Trung" trong chuỗi cung ứng - sản xuất.
Không nên 'trói' dự án bằng quy mô

Không nên 'trói' dự án bằng quy mô

Để phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19

Để phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19

« 1 2 3 4 5 6 »