Diễn đàn VNF

Chương trình cải cách năm 2020: 'Chính phủ sẽ làm những thứ chưa từng có tiền lệ'

Chương trình cải cách năm 2020: 'Chính phủ sẽ làm những thứ chưa từng có tiền lệ'

(VNF) – TS Phan Đức Hiếu, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu và quản lý kinh tế trung ương (CIEM) nhận xét động thái đầu năm của Chính phủ là rất tích cực với chương trình cải cách mở rộng, phương pháp cải cách mới, cụ thể và tinh thần cải cách mạnh mẽ. Nếu giữ được tinh thần này và chương trình cải cách được thực thi một cách triệt để thì kết quả năm nay được kỳ vọng sẽ rất tốt.
Kinh tế tư nhân, động lực tăng trưởng quan trọng

Kinh tế tư nhân, động lực tăng trưởng quan trọng