Diễn đàn VNF

Pháp lý cho condotel: GS Đặng Hùng Võ chỉ trích Bộ Tài nguyên và Môi trường ‘võ đoán, không hiểu cuộc sống’

Pháp lý cho condotel: GS Đặng Hùng Võ chỉ trích Bộ Tài nguyên và Môi trường ‘võ đoán, không hiểu cuộc sống’

(VNF) – GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho rằng đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường xem condotel là sản phẩm kinh doanh và có thời hạn sử dụng đất ngắn hạn là “rất võ đoán và không hiểu cuộc sống”.
Ba vấn đề lớn của kinh tế Việt Nam năm 2017

Ba vấn đề lớn của kinh tế Việt Nam năm 2017

Thu thuế người bán hàng trên Facebook - nhiệm vụ bất khả thi?

Thu thuế người bán hàng trên Facebook - nhiệm vụ bất khả thi?

Cái giá của quản lý nhà nước

Cái giá của quản lý nhà nước

Cách mạng Công nghệ 4.0 và cơ hội của Việt Nam

Cách mạng Công nghệ 4.0 và cơ hội của Việt Nam