Diễn đàn VNF

Hoạt động từ thiện: Sửa quy định để phát huy hết vai trò?

Hoạt động từ thiện: Sửa quy định để phát huy hết vai trò?

Hiện nay, trên cả nước có rất nhiều cá nhân trực tiếp thực hiện các hoạt động kêu gọi cũng như phân phối tiền, hiện vật cứu trợ đồng bào miền trung do ảnh hưởng lũ lụt. Tuy nhiên, soi chiếu vào các quy định của pháp luật hiện hành thì các hoạt động này lại chưa hợp pháp. Nhiều ý kiến cho rằng cần xem xét, sửa đổi Nghị định 64/2008/NĐ-CP để phù hợp với thực tiễn, phát huy hết được vai trò, ý nghĩa nhân đạo trong hoạt động thiện nguyện.
Kinh tế thế giới dưới tác động của dịch Covid-19 và thương chiến Mỹ - Trung

Kinh tế thế giới dưới tác động của dịch Covid-19 và thương chiến Mỹ - Trung

Để đón doanh nghiệp FDI dịch chuyển

Để đón doanh nghiệp FDI dịch chuyển

« 3 4 5 6 7 8 »