Diễn đàn VNF

Tư duy quản lý 2.0 trong thời đại công nghệ 4.0?

Tư duy quản lý 2.0 trong thời đại công nghệ 4.0?

GS Nguyễn Mại: 'Bốn trở lực lớn với kinh tế tư nhân'

GS Nguyễn Mại: 'Bốn trở lực lớn với kinh tế tư nhân'