Diễn đàn VNF

'Xúc cảm dân tộc sẽ là động lực tạo nên một Việt Nam phát triển thần kỳ'

'Xúc cảm dân tộc sẽ là động lực tạo nên một Việt Nam phát triển thần kỳ'

PGS.TS Vũ Minh Khương, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng cho rằng tiềm năng lớn nhất mà Việt Nam còn chưa khai thác mạnh mẽ là động lực kiến tạo. Ông cho rằng tiềm năng lớn nhất mà Việt Nam còn chưa khai thác mạnh mẽ là sức mạnh của động lực kiến tạo. Điều này đòi hỏi phải xây dựng một bộ máy công quyền ưu tú ở các cấp chính quyền; đồng thời các doanh nghiệp cũng phải đưa ra chiến lược phát triển dựa hẳn vào nỗ lực đổi mới sáng tạo và nâng cấp hiệu lực quản trị và tổ chức doanh nghiệp.
Tư duy quản lý 2.0 trong thời đại công nghệ 4.0?

Tư duy quản lý 2.0 trong thời đại công nghệ 4.0?

GS Nguyễn Mại: 'Bốn trở lực lớn với kinh tế tư nhân'

GS Nguyễn Mại: 'Bốn trở lực lớn với kinh tế tư nhân'