Diễn đàn VNF

Đầu tư cơ sở hạ tầng có được thúc đẩy bởi luật PPP?

Đầu tư cơ sở hạ tầng có được thúc đẩy bởi luật PPP?

(VNF) - Cùng với sự tăng trưởng của nên kinh tế, các lĩnh vực như giao thông, năng lượng, thông tin, nhà ở... đều có sự gia tăng trong nhu cầu sử dụng. Trong bối cảnh đó, thị trường cơ sở hạ tầng và xây dựng Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng trưởng ổn đinh, liên tục do dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang có xu hướng tăng nhanh.
Tiền điện tử: Vũ khí mới của Ngân hàng Trung ương

Tiền điện tử: Vũ khí mới của Ngân hàng Trung ương

« 4 5 6 7 8 9 »