Diễn đàn VNF

'Các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam đang đối mặt nguy cơ tàn lụi dần'

'Các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam đang đối mặt nguy cơ tàn lụi dần'

(VNF) - Theo Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam, đối diện với hàng loạt khó khăn, bất cập hiện nay về biến động giá cả vật liệu, về thủ tục pháp lý, về công tác thanh kiểm tra của các cơ quan thanh tra, kiểm toán... các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam thật sự đang đối mặt nguy cơ tàn lụi dần.