Diễn đàn VNF

Kinh tế trưởng SSI: 'Coi đầu cơ là cờ bạc vì không đánh giá đúng rủi ro trên quan hệ với lợi nhuận'

Kinh tế trưởng SSI: 'Coi đầu cơ là cờ bạc vì không đánh giá đúng rủi ro trên quan hệ với lợi nhuận'

(VNF) - Nhiều người coi đầu cơ là cờ bạc, cũng không ít người coi đầu tư là “bánh vẽ”. Nhân định về quan điểm này, ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng Công ty Chứng khoán SSI, cho rằng coi đầu cơ là cờ bạc, vì mình không đánh giá đúng rủi ro trên quan hệ với lợi nhuận; còn coi đầu tư là bánh vẽ, cũng chỉ là bởi đưa ra những giả định có tính thực tế thấp nhưng lại cho một xác suất xảy ra rất cao, như thế dễ dàng đi từ hy vọng, ảo vọng đến thất vọng và tuyệt vọng.