Diễn đàn VNF

Định hình lại tư duy pháp lý cho hoạt động đầu tư tài chính

Định hình lại tư duy pháp lý cho hoạt động đầu tư tài chính

(VNF) - Khá nhiều quy định pháp lý đối với hoạt động đầu tư nói chung, đầu tư tài chính nói riêng, đang không phù hợp với thực tiễn, phản ánh tư duy chính sách còn nhiều điểm mờ. Để hoạt động đầu tư trở nên minh bạch, hiệu quả, cần thiết phải sửa chữa những bất hợp lý đang tồn tại trong các đạo luật.
'Cần nghiên cứu kỹ đề xuất hạ thuế xăng dầu'

'Cần nghiên cứu kỹ đề xuất hạ thuế xăng dầu'

Chợ Việt xưa và nay: Cái chợ có từ hồi nào?

Chợ Việt xưa và nay: Cái chợ có từ hồi nào?

« 5 6 7 8 9 10 »