Tài chính

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 lần đầu báo lỗ kể từ khi lên sàn

(VNF) - Kể từ khi lên sàn chứng khoán vào năm 2015, lần đầu tiên Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HoSE: NT2) báo lỗ (theo quý) do doanh thu quý III giảm mạnh vì nhà máy Nhơn Trạch 2 phải dừng máy để trùng tu mở rộng định kỳ tại 75.000 giờ vận hành tương đương đầu tiên (EOH).

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 lần đầu báo lỗ kể từ khi lên sàn

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 lần đầu tiên báo lỗ kể từ khi lên sàn

Doanh thu quý III của NT2 sụt giảm gần 34% so với cùng kỳ năm 2019, đạt hơn 1.152 tỷ đồng. Mức giảm của giá vốn hàng bán có phần kém hơn mức giảm của doanh thu (giảm 30,7%), làm biên lợi nhuận gộp của NT2 co về còn gần 6%.

Lợi nhuận gộp quý III của NT2 giảm hơn 62% so với cùng kỳ, đạt hơn 67 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính quý III/2020 chỉ bằng 23% cùng kỳ, đạt vỏn vẹn gần 3 tỷ đồng do không còn ghi nhận lãi từ chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng 43% so với cùng kỳ năm 2019 (48,5 tỷ đồng) làm NT2 lỗ hơn 45 tỷ đồng từ hoạt động tài chính.

Khấu trừ đi các loại chi phí, NT2 có khoản lỗ đầu tiên (theo quý) kể từ khi lên sàn (năm 2015), ghi nhận âm (-) gần 6 tỷ đồng ở khoản mục lợi nhuận/(lỗ) sau thuế trong quý III/2020.

Giải trình về kết quả trên, phía NT2 cho biết trong tháng 9, nhà máy điện Nhơn Trạch 2 dừng máy tiến hành trùng tu mở rộng định kỳ tại 75.000 giờ vận hành tương đương đầu tiên (EOH), làm doanh thu sản xuất điện sụt giảm trong khi các chi phí cố định như khấu hao, lãi vay, chi phí quản lý,… không có nhiều biến động.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của NT2 lần lượt đạt hơn 4.751 tỷ đồng và 422 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 17% và giảm 23% so với cùng kỳ năm 2019.

Với kết quả trên, sau 9 tháng, NT2 mới chỉ hoàn thành được 66% kế hoạch về doanh thu và 68% kế hoạch về lợi nhuận.

Tổng tài sản của NT2 tại thời điểm ngày 30/9/2020 giảm hơn 9% so với đầu năm, đạt hơn 6.835 tỷ đồng. Trong đó tài sản dài hạn vẫn chiếm phần lớn, ghi nhận giá trị hơn 4.598 tỷ đồng ở báo cáo tài chính quý III/2020.

Các khoản tiền và tương đương tiền của NT2 giảm đáng kể so với đầu năm (giảm hơn 50%), đạt 220 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của NT2 tại thời điểm cuối quý III đạt giá trị 2.740 tỷ đồng, giảm hơn 20% so với đầu năm. Trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn tại thời điểm đầu năm 2020 được hạch toán hơn 492 tỷ đồng, nhưng sang quý II đã không còn được hạch toán và đến quý III cũng không xuất hiện thêm khoản vay nợ dài hạn mới nào.

Khoản mục phải trả người bán ngắn hạn tại cuối quý III tăng gấp 3,8 lần so với đầu kỳ, đạt giá trị hơn 750 tỷ đồng tại ngày 30/9/2020. Báo cáo tài chính quý I, quý II và quý III/2020 cho thấy các khoản phải trả người bán ngắn hạn đã bắt đầu tăng mạnh kể từ cuối quý I, trong đó chủ yếu đến từ giao dịch với Tổng công ty Khí Việt Nam.

Tin mới lên