Tài chính

Điều chỉnh số tiền cho bà Đặng Thị Hoàng Yến tạm ứng, Tân Tạo bị yêu cầu giải trình

(VNF) - Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở về việc chậm công bố thông tin theo yêu cầu đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HoSE: ITA) .

Điều chỉnh số tiền cho bà Đặng Thị Hoàng Yến tạm ứng, Tân Tạo bị yêu cầu giải trình

Tân Tạo (ITA) bị yêu cầu giải trình điều chỉnh Báo cáo tài chính hợp nhất quý II.

Theo đó, ngày 10/8, HoSE đã gửi công văn yêu cầu Tân Tạo giải trình về điều chỉnh Báo cáo tài chính hợp nhất quý II và làm rõ các nội dung liên quan đến Báo cáo tài chính hợp nhất quý II. Tiếp đến ngày 16/8, HoSE đã gửi tiếp công văn đề nghị Tân tạo thực hiện giải trình theo yêu cầu như công văn ngày 10/8.

Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, HoSE vẫn chưa nhận được văn bản giải trình của Công ty. Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty đã chậm công bố thông tin theo yêu của của HoSE.

HoSE nhắc nhở và tiếp tục đề nghị Tân Tạo thực hiện công bố thông tin theo yêu cầu để cung cấp đầy đủ thông tin đến cổ đông và đảm bảo thông tin minh bạch trên thị trường chứng khoán.

Trước đó Tân Tạo đã có đính chính số tiền chi tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT công ty. Sau đính chính, Tân Tạo chỉ cho bà Yến tạm ứng với số tiền 633 tỷ đồng, không phải 1.936 tỷ đồng như đã công bố trước đó (thấp hơn 1.304 tỷ đồng).

Số tiền Tân Tạo tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến được cho là nhằm tham gia dự án tại Mỹ. Đây là dự án tham gia đầu tư khu công nghệ và dược phẩm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tiến độ dự án đã chậm lại.

Lý do được công ty đưa ra là do "Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 đã công bố ngày 29/7/2022 trình bày sai chỉ tiêu do hạch toán sai".

Sau khi điều chỉnh số tiền tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến, cơ cấu tài sản của Công ty Tân Tạo biến động mạnh với giá trị tài sản ngắn hạn là từ 7.600 tỷ đồng giảm còn xuống còn 6.260 tỷ đồng. Đồng thời tài sản dài hạn tăng từ 5.640 tỷ đồng lên 6.980 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, Tân Tạo ghi nhận doanh thu đạt 309,65 tỷ đồng, tăng mạnh 114,2% so với cùng kỳ năm 2021 và lợi nhuận sau thuế đạt 117,58 tỷ đồng, tăng 5,46 lần.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Tân Tạo ghi nhận doanh thu đạt 373,19 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 133,98 tỷ đồng, tăng 77,3% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết năm 2022, Tân Tạo đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 777,69 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 186,85 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, công ty hoàn thành 71,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tin mới lên