Ngân hàng

Điều gì làm nên kỷ lục lợi nhuận của Vietcombank trong nửa đầu năm 2019?

(VNF) - Bên cạnh tăng trưởng ấn tượng của mảng tín dụng (cả về doanh thu lẫn biên lợi nhuận gộp), tiết kiệm chi phí cũng là yếu tố quan trọng giúp Vietcombank tạo nên kỷ lục lợi nhuận trong nửa đầu năm 2019.

Điều gì làm nên kỷ lục lợi nhuận của Vietcombank trong nửa đầu năm 2019?

Điều gì làm nên kỷ lục lợi nhuận của Vietcombank trong nửa đầu năm 2019?

Nửa đầu năm 2019, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục tạo nên kỷ lục lợi nhuận khi ghi nhận tới 11.303 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng tới 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây cũng là mức lợi nhuận bán niên cao nhất từ trước tới nay của Vietcombank, thậm chí còn cao hơn lợi nhuận mục tiêu cả năm của Techcombank - ngân hàng có lợi nhuận mục tiêu năm 2019 cao chỉ sau Vietcombank.

Mảng tín dụng tiếp tục là lực đẩy chính của Vietcombank khi tăng trưởng mạnh cả về lượng lẫn chất.

Về lượng, doanh thu (hay thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự) từ mảng tín dụng của Vietcombank lên đến 32.802 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2019, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đi sâu hơn vào cơ cấu doanh thu, mảng cho vay tiếp tục đem về doanh thu lớn nhất với 25.762 tỷ đồng, tăng trưởng 25,4% và chiếm tỷ trọng 78,5% trong tổng doanh thu tín dụng. Kế đến là doanh thu từ mảng kinh doanh, đầu tư chứng khoán với 4.209 tỷ đồng, tăng 7,5% và chiếm tỷ trọng 18,5%. Còn lại là doanh thu từ lãi tiền gửi, cho thuê tài chính, nghiệp vụ bảo lãnh và doanh thu khác.

Về chất, biên lợi nhuận gộp mảng tín dụng (tính bằng thu nhập lãi thuần/thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự) của Vietcombank tiếp tục tăng đáng kể, từ mức 49,7% nửa đầu năm 2018 lên 52,1% nửa đầu năm 2019.

Kết quả, nửa đầu năm, mảng tín dụng đem về phần lớn lợi nhuận cho Vietcombank khi ghi nhận 17.078 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng tới 31,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trái ngược với mảng tín dụng, các mảng kinh doanh ngoài tín dụng của Vietcombank ghi nhận lãi thuần giảm trong nửa đầu năm nay, với mức giảm 2,4% xuống còn 5.993 tỷ đồng. Trong đó, tăng trưởng vẫn tiếp diễn ở mảng dịch vụ và mảng ngoại hối; suy giảm đến từ mảng mua bán chứng khoán kinh doanh, mảng góp vốn - mua cổ phần và các hoạt động khác.

Bên cạnh tăng trưởng ấn tượng từ mảng tín dụng giúp tổng thu nhập hoạt động nửa đầu năm tăng trên 20%, tiết kiệm chi phí cũng là yếu tố quan trọng giúp Vietcombank tạo nên kỷ lục lợi nhuận.

Nửa đầu năm nay, tỷ lệ tổng chi phí hoạt động/tổng thu nhập hoạt động đạt mức 36,6%, thấp hơn nhiều mức 41,3% nửa đầu năm trước, tương đương mức giảm 4,7 điểm%.

Cùng với đó, tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trên lợi nhuận thuần của Vietcombank cũng giảm, từ mức 28,8% nửa đầu năm nay xuống mức 22,7% nửa đầu năm trước, tương đương giảm 6,1 điểm%.

Tính đến hết ngày 30/6/2019, tổng tài sản của Vietcombank ở mức 1,12 triệu tỷ đồng, tăng 4,5% so với hồi đầu năm. Dư nợ cho vay đạt 695.467 tỷ đồng, tăng 10%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,03%.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Vietcombank đến hết ngày 30/6/2019 đạt 77.336 tỷ đồng, tăng 24,4% sau 6 tháng. Tiền gửi khách hàng ở mức 870.860 tỷ đồng, tăng 8,6%; trong đó, tiền gửi khách hàng không kỳ hạn chiếm 27,5%.

Tin mới lên