Tài chính

DIG đặt mục tiêu lãi 2022 tăng gấp rưỡi, sẽ huy động 3.000 tỷ cho dự án Long Tân

(VNF) - Ban lãnh đạo DIG đề xuất kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 48% so với năm ngoái, đạt 1.900 tỷ đồng trong năm 2022.

DIG đặt mục tiêu lãi 2022 tăng gấp rưỡi, sẽ huy động 3.000 tỷ cho dự án Long Tân

DIG đặt mục tiêu lãi 2022 tăng gấp rưỡi, huy động 3.000 tỷ từ cổ đông để làm dự án Long Tân

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) vừa công bố các đề xuất sẽ được trình thông qua tại đại hội cổ đông dự kiến diễn ra vào ngày 22/4.

Ban lãnh đạo DIG đã đề xuất kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 48% so với năm ngoái, đạt 1.900 tỷ đồng trong năm 2022.

Ban lãnh đạo cũng lên kế hoạch cổ tức cho năm tài chính 2021 gồm: cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 17% (tương đương 85 triệu cổ phiếu) và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5% (tương đương 25 triệu cổ phiếu), dự kiến thực hiện vào quý II/2022. Công ty đã chia cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 10% cho năm tài chính 2019 vào tháng 3/2021 và cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 17% cho năm tài chính 2020 vào tháng 6/2021.

Đáng chú ý, ban lãnh đạo DIG xin ý kiến cổ đông thông qua kế hoạch phát hành quyền mua đề xuất gồm tổng cộng 100 triệu cổ phiếu với giá phát hành 30.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành quyền là 1.000:164 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được mua tối đa 164 cổ phiếu mới).

Nếu đợt phát hành quyền được đăng ký hết với giá phát hành 30.000 đồng/cổ phiếu, DIG có thể huy động tổng cộng 3.000 tỷ đồng thông qua vốn chủ sở hữu để đầu tư vào dự án Long Tân.

Ngoài ra, DIG cũng đề xuất kế hoạch phát hành trái phiếu mới với tổng trị giá lên tới 2.500 tỷ đồng và thời hạn đáo hạn từ 2 đến 7 năm để tài trợ cho việc đầu tư phát triển dự án. Kế hoạch phát hành trái phiếu dự kiến được thực hiện vào năm 2022.

Tin mới lên