M&A

DIG góp hơn 230 tỷ thành lập DIC Tourist

(VNF) - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng DIC (DIC Corp, HoSE:DIG) vừa thông qua nghị quyết về việc góp hơn 230 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH 2 thành viên DIC Tourist do DIC đồng sở hữu.

DIG góp hơn 230 tỷ thành lập DIC Tourist

DIC Corp sẽ đẩy mạnh tái cấu trúc trong năm 2020.

Theo đó, Công ty TNHH Du lịch DIC (DIC Tourist) có vốn điều lệ 230,5 tỷ đồng, bao gồm 225,4 tỷ đồng vốn của DIC Corp tại DIC Phương Nam; 5 tỷ đồng do DIC góp thêm và 100 triệu đồng do ông Nguyễn Hùng Cường – Phó chủ tịch HĐQT DIC Corp góp.

Vốn điều lệ của DIC Tourist sẽ được điều chỉnh tăng lên khi tài sản của DIC tại các cơ sở kinh doanh DIC Star Vĩnh Phúc, DIC Landmark và cụm khách sạn tại Vũng Tàu đủ điều kiện pháp lý xác định giá trị tài sản.

HĐQT DIC Corp cử ông Vũ Thanh Bình đại diện theo ủy quyền 70% phần vốn góp tại DIC Tourist, đồng thời làm Tổ trưởng Tổ đại diện vốn. Ông Phạm Văn Thành đại diện theo ủy quyền 10% phần vốn góp của DIC tại DIC Tourist.

DIC Tourist được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình hội đồng thành viên, tổng giám đốc và ban kiểm soát. Nhiệm kỳ của hội đồng thành viên là 3 năm.

HĐQT DIC Corp đã thống nhất dự kiến hội đồng thành viên DIC Tourist nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 3 thành viên: ông Nguyễn Hùng Cường – Phó chủ tịch HĐQT DIC, ông Phạm Văn Thành – Tổng giám đốc DIC và ông Vũ Thanh Bình.

Ông Vũ Thanh Bình được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc DIC Tourist.

Về hoạt động kinh doanh của DIC Corp, lũy kế 9 tháng năm 2019, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.287 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 150 tỷ đồng, chưa đạt 30% kế hoạch đề ra là 550 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 93,4 tỷ đồng, giảm gần 27% so với 9 tháng đầu năm 2018, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 44,9 tỷ đồng.

Đến hết quý III/2019, DIC Corp còn 234 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn ở ngân hàng (giảm 162 tỷ đồng so với đầu năm) và 854 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn (tăng gần 520 tỷ đồng). Tổng tiền và tương đương tiền xấp xỉ 1.100 tỷ đồng.

Lượng hàng tồn kho đến cuối quý III còn hơn 3.400 tỷ đồng, tăng 275 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó chủ yếu gia tăng giá trị chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Tổng tài sản đạt hơn 7.800 tỷ đồng, tăng 2.000 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó nợ phải trả hơn 4.000 tỷ đồng (tăng 400 tỷ đồng so với đầu năm), trong đó, vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 644 tỷ đồng (giảm 550 tỷ đồng) và vay nợ thuê tài chính dài hạn gần 680 tỷ đồng (tăng 256 tỷ đồng).

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư cuối tháng 12/2019 vừa qua, DIC Corp cho biết sáng năm 2020 sẽ đẩy mạnh tái cấu trúc (sáp nhập, thoái vốn…) một số đơn vị hoạt động không hiệu quả. Mới đây, DIC Corp vừa hoàn tất việc chuyển nhượng 7,9% vốn tại Vina Đại Phước (VDPC) tổng giá trị thu về hơn 230 tỷ đồng.

Mặt khác, DIC Corp cũng đã hoàn tất phương án sáp nhập CTCP Du lịch và Thương mại DIC (DIC T&T). Theo đó, DIC Corp sẽ phát hành hơn 3,5 triệu cổ phiếu nhằm hoán đổi với tỷ lệ 1:1, vốn chủ sở hữu của DIC Corp sau đó sẽ tăng lên 3.185 tỷ đồng.

DIC Corp sẽ tiếp tục thoái vốn tại dự án Pullman (Vũng Tàu) và dự án condotel tại khu Landmark. HĐQT đã chốt phương án và đang triển khai tìm kiếm đơn vị tư vấn, dự kiến sẽ thực hiện xong ngay trong năm 2020. 

Tin mới lên