Tài chính

DIG: Lợi nhuận năm 2018 tăng nhẹ sau kiểm toán

(VNF) - Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE :DIG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán, trong đó có nhiều chỉ tiêu được điều chỉnh so với số liệu công ty tự lập.

DIG: Lợi nhuận năm 2018 tăng nhẹ sau kiểm toán

DIC khánh thành dự án DIC Star Hotels & Resorts Vĩnh Phúc.

Doanh thu thuần sau kiểm toán đạt 2.345 tỷ đồng, giảm nhẹ so với số liệu 2.348 tỷ đồng tại báo cáo tài chính do doanh nghiệp tự lập.

Trong đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản chiếm phần lớn với 2.082 tỷ đồng, doanh thu bán hàng hóa đạt 211,4 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 92,1 tỷ đồng, doanh thu bán thành phẩm đạt 58,1 tỷ đồng, doanh thu hoạt động xây dựng vỏn vẹn 14,9 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu sau kiểm toán giảm nhẹ nhưng lợi nhuận trước thuế lại tăng 16,2 tỷ đồng so với báo cáo tài chính doanh nghiệp tự lập, đạt 428,2 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ 2017. Năm 2018, DIG đặt kế hoạch lãi trước thuế 350 tỷ đồng và với kết quả thực hiện, công ty đã hoàn thành vượt 22% chỉ tiêu đề ra.

Lãi ròng sau kiểm toán của DIG đạt 332,9 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 327 tỷ đồng trước kiểm toán.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.233 đồng, tăng gần gấp đôi so với 747 đồng của năm trước.

Tại thời điểm cuối năm 2018, tổng tài sản DIG đạt 6.832 tỷ đồng, tăng khoảng 16 tỷ đồng so với 6.816 tỷ đồng trước kiểm toán.

Trong đó giá trị hàng tồn kho chiếm gần một nửa với 3.132 tỷ đồng, bao gồm một số dự án lớn như khu đô thị sinh thái Đại Phước (758 tỷ đồng), khu Nam Vĩnh Yên (537 tỷ đồng), Chung cư B13 – Vũng Tàu Gateway (473 tỷ đồng)… Phải thu ngắn hạn tăng 694 tỷ đồng so với đầu năm lên 1.698 tỷ đồng, trong đó phải thu khách hàng 1.021 tỷ đồng , tăng 318 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2018, nợ phải trả của DIG là hơn 3.612 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả người bán ngắn hạn chiếm phần lớn (2.997 tỷ đồng). Nợ dài hạn ở mức 615.391 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 26/1, tại lễ khánh thành khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT DIG đã chia sẻ kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi.

“Chúng tôi phát hành trái phiếu không chuyển đổi, nếu là loại chuyển đổi, giá cổ phiếu phải trên 30.000 đồng”, ông Nguyễn Thiện Tuấn nói.

Khi đó, Chủ tịch DIG khẳng định tình hình tài chính của tổng công ty rất tốt: “Vay của DIG rất thấp, chưa đến 1.000 tỷ đồng, trong khi tài sản rất lớn và tổng công ty đã có tích lũy nhiều năm. Thị trường bất động sản chỉ cần giữ được nhịp độ như hiện nay thì trong 5 năm tới, chúng tôi sẽ đủ điều kiện làm các dự án mà chúng tôi quan tâm”,

Chia sẻ về mục tiêu kinh doanh, ông Nguyễn Thiện Tuấn cho hay mục tiêu doanh thu năm 2019 của tổng công ty là 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận 600 tỷ đồng, chia cổ tức 15 – 20%.

Tin mới lên