M&A

DIG muốn sáp nhập công ty con thông qua hoán đổi cổ phiếu

(VNF) - Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (HoSE:DIG) vừa xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sáp nhập Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại DIC (DIC T&T) bằng hình thức hoán đổi cổ phiếu.

DIG muốn sáp nhập công ty con thông qua hoán đổi cổ phiếu

Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại DIC là công ty con của DIG, có vốn điều lệ 113 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn góp của DIG là 75 tỷ đồng, tương ứng 68,68% vốn điều lệ.

Lĩnh vực kinh doanh chính của DIC T&T là khách sạn, du lịch; vận chuyển hành khách du lịch đường bộ; kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành trong nước và nước ngoài…

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, DIC T&T ghi nhận 690 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 30,7%; lợi nhuận ròng 30,6 tỷ đồng, giảm 61,6% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch đề ra, công ty thực hiện được 23,7% chỉ tiêu doanh thu và 9% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Trong khi đó, công ty mẹ DIG ghi nhận 376 tỷ đồng doanh thu trong quý II. Trong 376 tỷ đồng doanh thu đạt được trong quý II, hoạt động kinh doanh bất động sản của DIG đóng góp tỷ trọng lớn nhất, gần 201 tỷ đồng. DIG cho biết doanh thu mảng này chủ yếu từ chuyển nhượng dự án căn hộ DIC Phoeonix, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên.

Chi phí bán hàng của DIG chiếm hơn 20 tỷ đồng, giảm 30% so với con số hơn 29 tỷ đồng của quý 2/2019. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 2%, ghi nhận gần 32 tỷ đồng. Hơn nữa, công ty có ghi nhận lợi nhuận khác hơn 5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận lỗ gần 4.6 tỷ đồng.

Sau cùng, DIG báo lãi trước thuế hơn 39 tỷ đồng và lãi ròng gần 28 tỷ đồng.

 

Tin mới lên