Tài chính

Digiworld ước đạt 103 tỷ đồng lợi nhuận, về đích sớm mục tiêu 2018

Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Coporation - mã cổ phiếu DGW) vừa công bố kết quả kinh doanh ước tính 11 tháng năm 2018.

Digiworld ước đạt 103 tỷ đồng lợi nhuận, về đích sớm mục tiêu 2018

Digiworld ước đạt 103 tỷ đồng lợi nhuận, về đích sớm mục tiêu 2018.

Theo đó, doanh thu 11 tháng của công ty ước đạt 5.460 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế 11 tháng ước đạt 103 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm.

Như vậy, ước tính kết quả đạt được trong 11 tháng năm 2018, công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm đã đặt ra. Trong đó, doanh thu ước tính 11 tháng của các ngành hàng được phân bổ cụ thể như sau:

Ngành hàng máy tính xách tay và máy tính bảng ước tính doanh thu 2.218 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch; ngành hàng điện thoại di động ước tính doanh thu đạt 2.166 tỷ đồng, hoàn thành 181% kế hoạch; ngành hàng thiết bị văn phòng ước tính doanh thu đạt 1.016 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch; ngành hàng tiêu dùng ước tính doanh thu đạt 60 tỷ đồng, hoàn thành 30% kế hoạch.

Trong cơ cấu doanh thu, nếu như trước đây ngành hàng máy tính và điện thoại chiếm tỷ trọng chính thì hiện nay đã có sự tăng trưởng mạnh và đều đặn từ ngành thiết bị văn phòng.

Với doanh thu ước tính 11 tháng năm 2018, ngành hàng thiết bị văn phòng đã vượt sớm kế hoạch năm 1.000 tỷ đồng, đây cũng là con số cao nhất từ trước đến nay trong ngành hàng này.

Digiworld hiện đã được 30 thương hiệu công nghệ nổi tiếng thế giới lựa chọn là nhà cung cấp dịch vụ phát triển thị trường và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam với hệ thống đại lý phân phối với 6.000 điểm bán hàng trên toàn quốc.

Năm 2017, Digiworld triển khai ngành hàng mới - Chăm sóc sức khỏe (Healthcare) và Tiêu dùng nhanh (FMCG).

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên