Học thuật

Đình công là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Đình công (strike) là gì?

Đình công là gì?

Đình công (strike) là việc đồng thời ngừng làm việc của một nhóm công nhân nhằm đạt được mục tiêu của họ trong các cuộc tranh chấp công nghiệp.

Đình công (strike) là việc đồng thời ngừng làm việc của một nhóm công nhân nhằm đạt được mục tiêu của họ trong các cuộc tranh chấp công nghiệp. Các cuộc đình công thường do công đoàn tổ chức nhằm gây sức ép đối với giới chủ và đạt được sự nhượng bộ của họ về tiền lương và điều kiện lao động.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các cuộc đình công được thực hiện như một phần của quá trình thương lượng tập thể giữa các tổ chức lao động và người sử dụng lao động để xác định tiền lương, quyền lợi, điều kiện làm việc hay bất cứ điều gì mà người lao động muốn được thương lượng. Nói chung, các thành viên công đoàn sẽ bỏ phiếu để quyết định xem có đình công hay không khi các chiến thuật thương lượng khác thất bại. Khi người lao động quyết định đình công mà không có sự chấp thuận của một công đoàn, nó được gọi là một cuộc tấn công liều lĩnh. Một cuộc đình công liều lĩnh có thể được thực hiện khi một công đoàn từ chối xác nhận một cuộc đình công, hoặc bởi vì các công nhân đó không có công đoàn; một cuộc đình công như vậy có thể không có tác dụng cho người lao động tương tự như một cuộc đình công chính thức được thực hiện với sự ủy quyền chính thức của công đoàn.

Thông thường, công nhân đình công từ chối đi làm và thay vào đó có thể tạo thành một hàng rào chắn bên ngoài nơi làm việc để cản trở công việc kinh doanh của người sử dụng lao động hoặc ngăn chặn những người không tham gia đình công vượt qua để đi làm. Đôi khi, công nhân tiến hành một cuộc đình công bằng cách chiếm nơi làm việc, nhưng từ chối hoàn thành nhiệm vụ bình thường của họ và cũng từ chối rời khỏi đó. Nơi có nhân viên là công chức, việc đình công có thể diễn ra nhưng không phải tại nơi làm việc mà là ở các cơ quan lập pháp, chẳng hạn như trong cuộc đình công của giáo viên trường công Tây Virginia năm 2018.

 

 

Tin mới lên