Bất động sản

Dính sai sót, Quảng Nam giữ nguyên mục đích sử dụng đất của Khu du lịch sinh thái biển Cát Vàng Chu Lai

(VNF) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra văn bản liên quan đến quy mô dự án Khu du lịch sinh thái biển Cát Vàng Chu Lai (giai đoạn 2).

Dính sai sót, Quảng Nam giữ nguyên mục đích sử dụng đất của Khu du lịch sinh thái biển Cát Vàng Chu Lai

UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Nhuệ Lộc

Văn bản này được đưa ra sau khi xem xét đề nghị của Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 47/TTr-KKTCN ngày 21/7/2022 về đề nghị lựa chọn phương án xử lý khu đất 8,83ha thuộc dự án trên.

Qua đó, UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, do thiếu sót của các cơ quan chuyên môn trong cập nhật các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất vào đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai khi tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018, nên quy hoạch sử dụng đất khu đất 8,83ha của dự án Khu du lịch sinh thái biển Cát Vàng Chu Lai không đúng với mục đích sử dụng đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận đầu tư dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Chính vì vậy, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất giữ nguyên mục đích sử dụng đất của khu đất 8,83ha là đất thương mại – dịch vụ và giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất khu vực dự án cho phù hợp.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Mai Đoàn Chu Lai chịu trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan và phối hợp với Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, Sở Xây dựng trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, thống nhất.

Tin mới lên