Đô thị

Bộ KHĐT muốn chặn cá nhân mua bất động sản nhằm mục đích lấy quốc tịch ngoại

Bộ KHĐT muốn chặn cá nhân mua bất động sản nhằm mục đích lấy quốc tịch ngoại

(VNF) - Trong dự thảo về đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) bổ sung điều kiện nhà đầu tư phải là pháp nhân để giúp công tác quản lý nhà nước thuận lợi và chặt chẽ hơn, tránh tình trạng cá nhân đầu tư bất động sản để định cư ở nước ngoài mà không nhằm mục tiêu đầu tư, kinh doanh.