Đô thị

An Viên tham vọng làm khu đô thị sinh thái 547 tỷ đồng tại Quảng Trị

An Viên tham vọng làm khu đô thị sinh thái 547 tỷ đồng tại Quảng Trị

(VNF) - Xét đề xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn An Viên đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức thực hiện dự án theo chủ trương đã được phê duyệt. Sau khi dự án đầu tư hoàn thành nếu công ty quan tâm thì mời đấu giá các quỹ đất tại dự án theo quy định hiện hành…