Đô thị

Thủ tướng phê duyệt đầu tư 8.500 tỷ đồng xây dựng 5 tuyến quốc lộ

Thủ tướng phê duyệt đầu tư 8.500 tỷ đồng xây dựng 5 tuyến quốc lộ

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt bổ sung 5 tuyến quốc lộ vào Hệ thống quốc lộ khu vực miền Trung thuộc Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Các tuyến quốc lộ này sẽ được nâng cấp thành 2 làn đường, đạt tiêu chuẩn cấp III, cấp IV với tổng chi phí khoảng 8.500 tỷ đồng.