Học thuật

Độ trễ quyết định là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinnce tìm hiểu độ trễ quyết định (decision lag) là gì?

Độ trễ quyết định là gì?

Độ trễ quyết định (decision lag) là sự chậm trễ tính từ khi nhận thức được nhu cầu phải hành động để xử lý một vấn đề kinh tế (đặc biệt là vấn đề kinh tế vĩ mô) và quyết định chính sách.

Độ trễ quyết định (decision lag) là sự chậm trễ tính từ khi nhận thức được nhu cầu phải hành động để xử lý một vấn đề kinh tế (đặc biệt là vấn đề kinh tế vĩ mô) và quyết định chính sách.

Nhìn chung, độ trễ quyết định của chính sách tiền tệ ngắn hơn độ trễ quyết định của chính sách tài chính, vì chính sách tài chính vấp phải những khó khăn về thể chế. Độ trễ quyết định là thành tố của độ trế trong.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Độ trễ quyết định của chính sách tiền tệ thường ngắn hơn đáng kể đối với hơn so với chính sách tài khóa.

Ngân hàng trung ương có thể thay đổi chính sách tiền tệ gần như qua đêm, trong khi thay đổi trong chính sách tài chính phức tạp hơn, cả về mặt chính trị và hành chính.

Ví dụ, ở nhiều nước, những thay đổi về thuế thu nhập chỉ có thể được thực hiện vào đầu năm dương lịch; những thay đổi này thường phức tạp bởi các cuộc thảo luận chính trị trong cơ quan lập pháp.

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên