Thị trường

Doanh nghiệp được siêu khuyến mại, giảm giá 100% từ 15/7

(VNF) - Bắt đầu từ 15/7/2018, các doanh nghiệp được bỏ trần quảng cáo 50%, được phép khuyến mại, giảm giá đến 100% giá thành sản phẩm.

Doanh nghiệp được siêu khuyến mại, giảm giá 100% từ 15/7

Doanh nghiệp được siêu khuyến mại, giảm giá 100% từ 15/7/2018

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Nghị định 81/2018/NĐ-CP mà Chính phủ vừa ban hành là doanh nghiệp được khuyến mại, giảm giá 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ, thay vì mức trần 50% như trước đây. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/07/2018.

Theo đó, trong trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại, giảm giá), doanh nghiệp được khuyến mại, giảm giá 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ.

Quy định của Chính phủ nêu rõ, việc giảm giá 100% cũng được áp dụng với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng quyết định.

Tuy nhiên, chính sách nới trần quảng cáo của Chính phủ không áp dụng cho hàng hóa dịch vụ thuộc chương trình bình ổn giá của nhà nước; hàng hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp giải thể, phá sản, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất kinh doanh.

Trước đây, dự thảo Nghị định đưa ra hạn mức giảm giá tối đa 70% trong các trường hợp khuyến mãi theo các chương trình tập trung do Nhà nước chủ trì, tổ chức hoặc theo các chương trình xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh quy định. Đối với các doanh nghiệp vẫn duy trì hạn mức tối đa là 50%.

Tuy nhiên, đề xuất này đã bị phản ứng bởi các doanh nghiệp cho rằng hạn mức khuyến mại tối đa 50% là bất hợp lý, tồn tại hơn 10 năm và không thực tế đối với kinh tế thị trường.

 

Tin mới lên