Tài chính

Doanh nghiệp FDI 'đột ngột thua lỗ' sẽ vào tầm ngắm thanh tra thuế

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế địa phương tăng cường thanh kiểm tra với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế như thua lỗ liên tục nhưng vẫn mở rộng sản xuất kinh doanh hay đột ngột lỗ sau giai đoạn được ưu đãi.

Doanh nghiệp FDI 'đột ngột thua lỗ' sẽ vào tầm ngắm thanh tra thuế

Coca-Cola là một trong số doanh nghiệp "dính" nghi án chuyển giá.

Theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế mới đây liên quan đến việc quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Tổng cục Thuế đã phân loại doanh nghiệp theo 3 đối tượng.

Cụ thể là doanh nghiệp chưa kê khai nay thuộc đối tượng phải kê khai theo quy định, cần tập trung tuyên truyền hướng dẫn chuẩn bị cho việc kê khai.

Đối tượng thứ 2 là doanh nghiệp đã và đang thực hiện kê khai, cần triển khai tuyên truyền để đảm bảo doanh nghiệp kê khai đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết và có doanh thu dưới 200 tỷ đồng tập trung hỗ trợ nghiên cứu và áp dụng các quy định đơn giản hoá quy định tại Nghị định 20 và Thông tư 41 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo việc chủ động rà soát, cập nhật và lưu trữ thông tin về ngành nghề kinh doanh thực tế của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn đảm bảo công tác quản lý thuế theo sát hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Ngoài ra, lãnh đạo ngành thuế cũng lưu ý các địa phương tập trung quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp có giao dịch liên kết có rủi ro cao về thuế như các doanh nghiệp kê khai thua lỗ liên tục nhưng vẫn mở rộng sản xuất kinh doanh, kết quả kinh doanh thua lỗ hoặc lợi nhuận thấp so với ngành hoặc so với kết quả chung của tập đoàn.

Bên cạnh đó là những doanh nghiệp FDI đột ngột thua lỗ sau giai đoạn ưu đãi đầu tư, doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết với quy mô lớn hoặc thường xuyên giao dịch với các bên liên kết tại các nước có thuế suất thấp.

"Lưu ý rà soát và thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kê khai thua lỗ bất hợp lý, tập trung chủ yếu vào một số ngành như sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử, dệt may, da giày, công nghiệp chế biến chế tạo, sản xuất kim loại...", Tổng cục Thuế cho biết thêm.

Các cục thuế cũng được yêu cầu chủ động rà soát, cập nhật thông tin về ngành nghề kinh doanh thực tế của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn và xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp liên kết để phục vụ cho công tác quản lý cũng như công tác thanh, kiểm tra thuế.

Tin mới lên