Tài chính

Doanh nghiệp sản xuất xăng E5 sẽ được hoàn hàng trăm tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt?

(VNF) - Bộ Tài chính đề nghị bố trí nguồn Ngân sách trung ương để hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt cho doanh nghiệp kinh doanh xăng E5. Dự kiến số thuế tiêu thụ đặc biệt hoàn năm 2018 khoảng 300 tỷ đồng và năm 2019 khoảng 450 tỷ đồng.

Doanh nghiệp sản xuất xăng E5 sẽ được hoàn hàng trăm tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt?

Doanh nghiệp sản xuất xăng E5 sẽ được hoàn hàng trăm tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt?

Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ.

Tại Tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết để khuyến khích việc sử dụng nhiên liệu sinh học góp phần bảo vệ môi trường, ngày 26/11/2014 tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13 trong đó quy định thuế tiêu thụ đặc biệt hiện áp dụng đối với mặt hàng xăng khoáng là 10%, xăng E5 là 8%, xăng E10 là 7%.

Cũng theo Bộ Tài chính, từ ngày Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13 có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2016), các doanh nghiệp sản xuất, pha chế xăng sinh học luôn phát sinh số thuế tiêu thụ đặc biệt còn được khấu trừ (do thuế tiêu thụ đặc biệt của xăng khoáng là 10% trong khi thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của xăng sinh học là 8% hoặc 7%). Tuy nhiên, tại Nghị định số 108/2015/NĐ-CP chưa có quy định hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt chưa được khấu trừ hết nên doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này gặp nhiều khó khăn.

Mặt khác, tại Nghị định chưa quy định rõ doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt bị cơ quan hải quan ấn định ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bán ra trong nước nên dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp và chưa quy định hồ sơ, thủ tục hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng tạm nhập, tái xuất khẩu.

Xuất phát từ các lý do nêu trên, Bộ Tài chính cho rằng cần thiết phải bổ sung quy định hướng dẫn hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với cơ sở sản xuất xăng sinh học để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và phù hợp với chủ trương của Quốc hội, Chính phủ là khuyến khích sử dụng mặt hàng này. Đồng thời, bổ sung hướng dẫn rõ khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp cơ quan hải quan ấn định thu và bổ sung thủ tục hồ sơ hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt cho doanh nghiệp.

Cũng theo Bộ Tài chính, nếu không hướng dẫn hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt cho doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ và giá bán của mặt hàng xăng E5 RON92.

Cùng với đó, có ý kiến cho rằng số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp của mặt hàng xăng khoáng và mặt hàng xăng sinh học là khác nhau (do có tên gọi khác) nên cần thiết phải bổ sung quy định rõ tại Nghị định của Chính phủ để đảm bảo căn cứ pháp lý.

Để khuyến khích sử dụng xăng sinh học thông qua giá bán và tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung quy định hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp số thuế tiêu thụ đặc biệt chưa khấu trừ hết của xăng khoáng nguyên liệu dùng để sản xuất, pha chế xăng sinh học sau khi bù trừ với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của hàng hóa, dịch vụ khác hoặc bù trừ giữa các loại thuế với nhau thì được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt.

“Theo quy định của Luật quản lý thuế thì thuế tiêu thụ đặc biệt được kê khai theo tháng. Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư hoặc xuất khẩu đạt từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế”, Bộ Tài chính nêu và cũng cho hay, để đảm bảo đồng bộ với Luật quản lý thuế và Luật thuế giá trị gia tăng, cơ quan này đề nghị số thuế tiêu thụ đặc biệt chưa được khấu trừ hết trong tháng đạt từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế (như quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư và xuất khẩu).

Về nguồn tiền hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt, Bộ Tài chính đề nghị bố trí nguồn Ngân sách trung ương để hoàn thuế cho doanh nghiệp. Dự kiến số thuế tiêu thụ đặc biệt hoàn năm 2018 khoảng 300 tỷ đồng và năm 2019 khoảng 450 tỷ đồng.

Tin mới lên