Thị trường

Doanh nghiệp tại Hậu Giang thưởng Tết 2022 cao nhất 180 triệu đồng

(VNF) - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang vừa có báo cáo gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình tiền lương, tiền thưởng, nợ lương năm 2021 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp tại Hậu Giang thưởng Tết 2022 cao nhất 180 triệu đồng

Doanh nghiệp tại Hậu Giang thưởng Tết 2022 cao nhất 180 triệu đồng.

Theo đó, về tình hình tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp, đối với loại hình Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có 2 doanh nghiệp báo cáo, trong đó số tiền lương thực trả năm 2021 cao nhất là 20,7 triệu đồng/tháng và thấp nhất là 4,9 triệu đồng/tháng.

Báo cáo cho biết mức thưởng Tết Dương lịch 2022 của 2 doanh nghiệp này là 2 triệu đồng/người; thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là 3 triệu đồng/người.

Đối với loại hình doanh nghiệp dân doanh, có 64 doanh nghiệp báo cáo. Trong đó, tiền lương thực trả năm 2021 cao nhất là 140 triệu đồng/tháng và thấp nhất là 3,4 triệu đồng/tháng.

Đối với mức thưởng Tết Dương lịch 2022, bình quân 5,6 triệu đồng/người, cao nhất 13 triệu đồng/người và thấp nhất là 3,3 triệu đồng/người.

Về mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 bình quân 10 triệu đồng/người, cao nhất là 180 triệu đồng/người và thấp nhất là 0,3 triệu đồng/người, bình quân 10 triệu đồng/người.

Tình hình tiền lương, tiền thưởng, nợ lương năm 2021 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Cũng theo báo cáo này, đối với loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có 5 doanh nghiệp báo cáo. Trong đó, tiền lương thực trả năm 2021 cao nhất là 70 triệu đồng/tháng và thấp nhất là 4 triệu đồng/tháng.

Mức thưởng Tết Dương lịch 2022 bình quân 3,3 triệu đồng/người, cao nhất 35 triệu đồng/người và thấp nhất là 1 triệu đồng/người.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 bình quân 4,6 triệu đồng/người, cao nhất là 28 triệu đồng/người, thấp nhất là 1,2 triệu đồng/người.

Đối với loại hình công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước, không có số liệu báo cáo. Về tình hình nợ lương năm 2021 của doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang cho biết tính đến thời điểm báo cáo (24/12/2021), không phát sinh doanh nghiệp nợ lương.

Xem thêm: Tòa nhà 131 Thái Hà của Công ty Huy Hùng hơn thập kỷ vẫn chưa xây xong

Tin mới lên