Tiêu điểm

Doanh nghiệp vừa cũng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

(VNF) - Quốc hội đã đồng ý giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với các doanh nghiệp có doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Doanh nghiệp vừa cũng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Doanh nghiệp vừa cũng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Quốc hội hôm nay (19/6) đã thông qua "Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác" với 91,10% đại biểu Quốc hội tán thành.

Theo đó, nghị quyết quyết nghị giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Như vậy, Quốc hội đã mở rộng đối tượng được giảm 30% thuế gồm cả doanh nghiệp vừa.

Được biết, với việc thực hiện mở rộng đối tượng được giảm thuế nêu trên, số giảm thu ngân sách nhà nước năm 2020 tăng từ 15.840 tỷ đồng lên khoảng 23.000 tỷ đồng so với phương án Chính phủ trình.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

Cũng trong hôm nay, với 91,51% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua "Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội". Nghị quyết này có hiệu lực từ 15/8 và kéo dài trong 5 năm.

Theo đó, HĐND thành phố được quyết định thu một số khoản phí chưa có trong danh mục phí, lệ phí tại Luật Phí, lệ phí. Thành phố cũng được quyết tăng mức thu phí nằm trong danh mục, trừ các loại phí thuộc nguồn thu ngân sách trung ương, như phí toà án. 

Ngân sách thành phố Hà Nội được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu phí này để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và chi sự nghiệp kinh tế, khoa học – công nghệ, giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội. 

Ngoài ra, Hà Nội được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất của các cơ quan, tổ chức thuộc trung ương quản lý trên địa bàn (trừ các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh). Khoản tiền này sẽ được dùng để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của Hà Nội.

Toàn bộ khoản thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp do UBND thành phố làm đại diện chủ sở hữu cũng được bổ sung vào vốn đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của thành phố Hà Nội.

Tin mới lên