Tài chính

Doanh thu chuỗi Điện máy Xanh có thể đạt gần 46.000 tỷ đồng trong năm 2018

(VNF) - Theo ước tính của SSI, năm 2018, doanh thu từ Điện Máy Xanh (bao gồm Trần Anh) sẽ ​​tăng 51,7% so với năm 2017 lên 45.878 tỷ đồng, chiếm 53,1% tổng doanh thu.

Doanh thu chuỗi Điện máy Xanh có thể đạt gần 46.000 tỷ đồng trong năm 2018

Doanh thu chuỗi Điện máy Xanh có thể đạt gần 46.000 tỷ đồng trong năm 2018.

Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) mới đây đã điều chỉnh ước tính năm 2018 đối với kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG). 

Theo đó, SSI điều chỉnh tăng ước tính cho chuỗi Điện Máy Xanh (bao gồm Trần Anh) do tăng trưởng của các cửa hàng Điện Máy Xanh vượt mong đợi nhờ mức tiêu thụ cao của thị trường điện máy và một phần do chuyển đổi một số cửa hàng Thế Giới Di Động thành Điện Máy Xanh mini, đẩy mạnh doanh thu của chuỗi điện máy.

Cụ thể, năm 2018, doanh thu từ Điện Máy Xanh (bao gồm Trần Anh) ước tính ​​tăng 51,7% so với năm 2017 (dự báo trước đây của SSI là tăng 39,3%) lên 45.878 tỷ đồng, chiếm 53,1% tổng doanh thu. Trong khi đó, doanh thu từ chuỗi Thế Giới Di Động ước tính tăng 2,8% lên 35.695 tỷ đồng (so với mức tăng 4,9% của báo cáo trước), chiếm 41,3% tổng doanh thu. Doanh thu từ Bigphone ước tính đạt 78,8 tỷ đồng, không đổi so với ước tính trước đây. 

Ngoài ra, SSI điều chỉnh giảm 39% doanh thu ​​từ Bách Hóa Xanh so với báo cáo trước đó, đạt 4.698 tỷ đồng trong năm 2018, chiếm 5,4% tổng doanh thu do MWG điều chỉnh giảm số lượng cửa hàng Bách Hóa Xanh từ 1.000 cửa hàng còn 500 cửa hàng trong năm 2018.

Tổng doanh thu MWG trong năm 2018 ước tính tăng 30,2% đạt 86.350 tỷ đồng.

Lợi nhuận ròng ước tính tăng 34% (so với mức tăng trưởng 19% theo ước tính trước đây) lên 2.956 tỷ đồng do giảm lỗ từ Bách Hóa Xanh (lỗ 240 tỷ đồng so với 510 tỷ đồng trong ước tính trước đó) và lợi nhuận của Điện Máy Xanh tăng, dẫn đến EPS pha loãng là 8.887 đồng. 

Ước tính này đã bao gồm việc phát hành riêng lẻ 6,18 triệu cổ phiếu (1,9% số cổ phần đang lưu hành) mua lại Trần Anh cũng như kế hoạch phát hành 3% ESOP trong năm nay.

Tin mới lên