Tài chính

Doanh thu giảm - giá vốn tăng, 'nữ hoàng cá tra' Vĩnh Hoàn báo lãi quý I giảm 50%

(VNF) - Doanh thu thuần giảm trong khi giá vốn tăng đã khiến lợi nhuận trước thuế quý I/2020 của "nữ hoàng cá tra" Vĩnh Hoàn giảm tới 50% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 171 tỷ đồng.

Doanh thu giảm - giá vốn tăng, 'nữ hoàng cá tra' Vĩnh Hoàn báo lãi quý I giảm 50%

Doanh thu giảm - giá vốn tăng, 'nữ hoàng cá tra' Vĩnh Hoàn báo lãi quý I giảm 50%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC), doanh thu thuần quý vừa qua của "nữ hoàng cá tra" giảm 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.636 tỷ đồng. Trái lại, giá vốn lại tăng 3,9% lên 1.421 tỷ đồng.

Hai điều này kết hợp khiến lợi nhuận gộp của Vĩnh Hoàn giảm tới 49% trong quý I/2020, đạt 214 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu tài chính tăng 79%, đạt 54,7 tỷ đồng; cùng với đó, chủ động cắt giảm hàng loạt chi phí như chi phí tài chính (giảm 26,9%), chi phí bán hàng (giảm 20,4%), chi phí quản lý doanh nghiệp (giảm 11,3%) nhưng chốt quý, lợi nhuận trước thuế của Vĩnh Hoàn vẫn giảm 50%, do không còn ghi nhận lãi từ công ty liên kết, đạt 171 tỷ đồng.

Kết thúc quý I, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn giảm nhẹ 2,6% so với đầu năm, còn 6.440 tỷ đồng. Phần lớn tài sản của "vua cá tra" tập trung ở tài sản cố định (1.591 tỷ đồng), các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (1.455 tỷ đồng), hàng tồn kho (1.339 tỷ đồng) và các khoản phải thu ngắn hạn (1.297 tỷ đồng).

Cũng trong quý I, Vĩnh Hoàn đã giảm 18,7% nợ phải trả, trong đó nợ vay giảm 4,2%. Tỷ trọng nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức thấp, chỉ 0,28 lần.

Tin mới lên