Công nghệ

Doanh thu nền công nghiệp báo chí năm 2019 đạt 16.317 tỷ đồng, báo điện tử tăng trưởng mạnh

(VNF) - Tổng doanh thu của báo chí in và báo điện tử trong năm 2019 ước đạt 4.923 tỷ đồng, trong khi đó tổng doanh thu của 72 đài phát thanh truyền hình đạt 11.394 tỷ đồng.

Doanh thu nền công nghiệp báo chí năm 2019 đạt 16.317 tỷ đồng, báo điện tử tăng trưởng mạnh

Tổng doanh thu của báo chí in và báo điện tử trong năm 2019 tăng nhẹ.

Theo một báo cáo mới đây, tổng doanh thu của báo chí in và báo điện tử trong năm 2019 tăng nhẹ 0,5% so với năm 2018, ước đạt 4.923 tỷ đồng, trong đó: báo in là 3.508 tỷ đồng, giảm 3,9% so với năm 2018; báo điện tử là 1.415 tỷ đồng, tăng 13,38% so với năm 2018.

Doanh thu quảng cáo từ 2 loại hình báo chí này ước đạt 2.472 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2018, trong đó: báo in đóng góp 1.227 tỷ đồng, giảm 5,6% so với năm 2018; báo điện tử đóng góp 1.245 tỷ đồng, tăng 13,18% so với năm 2018.

Doanh thu của báo điện tử tăng trưởng tốt được nhận định là do tỷ lệ tăng nhanh về số người sử dụng internet tại Việt Nam và xu hướng số lượng báo in giảm. Điều này cũng cho thấy nhu cầu thụ hưởng thông tin của người dân đang có sự dịch chuyển mạnh sang báo điện tử và thông tin trên internet.

Đối với loại hình báo chí phát thanh và truyền hình, hiện cả nước có 72 cơ quan. Tổng doanh thu của 72 cơ quan phát thanh truyền hình trong năm 2019 đạt 11.394 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ quảng cáo đạt 9.067 tỷ đồng.

Như vậy, doanh thu năm 2019 của các đài phát thanh truyền hình đã tăng 4,1% so với năm 2018. Mặc dù vậy, doanh thu quảng cáo lại giảm 5,9% so với năm 2018. Nhiều đài phát thanh truyền hình trên cả nước có số tiền nộp ngân sách nhà nước giảm do doanh thu sụt giảm.

Được biết, nguồn thu từ dịch vụ quảng cáo của các đài phát thanh truyền hình sụt giảm là do sự cạnh tranh về quảng cáo thương mại của các phương thức truyền thông khách, mạng xã hội Youtube, Facebook...

Trong khi đó, các đài phát thanh truyền hình còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch tự chủ tài chính theo quy hoạch báo chí và việc triển khai đặt hàng tuyên truyền theo nghị định của Chính phủ.

Một số ít đài đã thực hiện việc đặt hàng thì việc đặt hàng lại không nằm ở một đầu mối mà địa phương lại phân tách ra nhiều đầu mối, dẫn đến nguồn kinh phí đặt hàng bị manh mún, chưa kể công tác nghiệm thu, thanh quyết toán sản phẩm còn gặp nhiều vướng mắc về thủ tục.

Tin mới lên