Tài chính

Doanh thu phí bảo hiểm đạt trên 2 tỷ USD, tăng gần 21%

(VNF) - Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 47.169 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2017, tương đương trên 2 tỷ USD, tăng 20,77% so với cùng kỳ 2016.

Doanh thu phí bảo hiểm đạt trên 2 tỷ USD, tăng gần 21%

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 27.829 tỷ đồng doanh thu trong nửa đầu năm 2017

Báo cáo số liệu từ Cục Quản lý Bảo hiểm cho thấy, 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 47.169 tỷ đồng, tăng 20,77% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 19.340 tỷ đồng, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 27.829 tỷ đồng.

Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 264.644 tỷ đồng, tăng 19,11%, trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 70.333 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước 194.311 tỷ đồng. Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 159.574 tỷ đồng, tăng 23,22%...

6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước 217.592 tỷ đồng, tăng 17,88%, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tư ước đạt 35.460 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 182.132 tỷ đồng…

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước 13.331 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước 6.626 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước 6.705 tỷ đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã đấu thầu thành công hơn 15.005 tỷ đồng trái phiếu chính phủ kỳ hạn từ 15 năm đến 30 năm.

Tin mới lên