Tài chính

Doanh thu tài chính đột biến giúp Tasco lãi gần 90 tỷ đồng trong quý I

(VNF) - Kết thúc quý I, doanh thu tài chính tăng mạnh trong điều kiện Tasco thực hiện hoạt động thoái vốn, tinh gọn các khoản đầu tư, giúp cho lợi nhuận sau thuế đạt hơn 88 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ trên 24 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính đột biến giúp Tasco lãi gần 90 tỷ đồng trong quý I

Doanh thu tài chính đột biến giúp Tasco lãi gần 90 tỷ đồng sau quý I

Công ty Cổ phần Tasco (HNX: HUT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022, với doanh thu thuần đạt 240 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ chi phí giá vốn giảm, Tasco thu về gần 100 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 9,5% cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu thuần, doanh thu từ hoạt động thu phí vẫn chiếm tỷ trọng lớn, đạt hơn 179 tỷ đồng, tương ứng gần 75% tổng doanh thu cả quý; còn lại là doanh thu từ bất động sản, hợp đồng xây dựng và cung cấp dịch vụ. Mảng thu phí cũng là mảng kinh doanh mang về phần lớn lợi nhuận gộp cho Tasco, đạt hơn 81 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hoạt động tài chính đem lại cho Tasco hơn 126 tỷ đồng doanh, tăng khoảng 124 tỷ đồng so với quý I/2021. Trong khi đó, các chi phí không biến động quá mạnh.

Kết quả là Tasco báo lãi sau thuế hơn 88 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ 24,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp cho biết, ngoài hoạt động thu phí BOT tăng trưởng đều, hoạt động thoái vốn, tinh gọn các khoản đầu tư không trọng tâm đã giúp doanh thu tài chính tăng mạnh, qua đó gia tăng lợi nhuận cuối quý I.

Tại ngày 31/3/2022, Tasco ghi nhận dư vay nợ thuê tài chính giảm so với đầu kỳ, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 16 tỷ đồng, về mức 85 tỷ đồng, còn dư vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm được 128 tỷ đồng, xuống còn 5.008 tỷ đồng.

Giai đoạn 2022 - 2027, Hội đồng quản trị Tasco tiếp tục chiến lược tái cấu trúc doanh nghiệp, xây dựng thành một tập đoàn đầu tư, phát triển dịch vụ và hạ tầng giao thông hàng đầu Việt Nam.

Theo đó, Tasco dự kiến thực hiện tăng vốn để sở hữu SVC Holdings, đầu tư vào Tasco Land và công ty bảo hiểm của Tasco, nhằm hiện thực hóa mô hình chiến lược dài hạn “FOUNDATION OF LIFE” (nền tảng cuộc sống), hệ sinh thái phục vụ chi tiêu đầu tư.

Theo kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2022 - 2024, Tasco đặt chỉ tiêu tổng doanh thu năm 2022 là 11.400 tỷ đồng, năm 2023 là 36.000 tỷ đồng và năm 2024 là 48.600 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lần lượt là 250, 650 và 1.350 tỷ đồng.

Tin mới lên