Tài chính

Doanh thu trái cây tăng 2,6 lần, HAGL Agrico có lãi sau 6 quý lỗ liên tiếp

(VNF) - Chốt quý I/2020, HAGL Agrico đạt lợi nhuận trước thuế 2,9 tỷ đồng. Đây là quý lãi đầu tiên của doanh nghiệp này sau 6 quý lỗ liên tiếp với quy mô lỗ lũy kế lên đến trên 2.800 tỷ đồng.

Doanh thu trái cây tăng 2,6 lần, HAGL Agrico có lãi sau 6 quý lỗ liên tiếp

Doanh thu trái cây tăng 2,6 lần, HAGL Agrico có lãi sau 6 quý lỗ liên tiếp

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020 vừa công bố, quý vừa qua, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG) ghi nhận 666 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 96% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đi sâu vào cơ cấu doanh thu, trong kỳ, HAGL Agrico ghi nhận 570 tỷ đồng doanh thu bán trái cây, gấp 2,6 lần cùng kỳ. Trái lại, doanh thu bán mủ cao su đạt 67,9 tỷ đồng, giảm 33%. Còn lại là doanh thu bán vật tư nông nghiệp và doanh thu từ sản phẩm, dịch vụ khác.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp này tăng gấp 2,8 lần, đạt 272 tỷ đồng, cho thấy có sự cải thiện lớn về biên lợi nhuận.

Trong kỳ, HAGL Agrico ghi nhận 16,1 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 23,5%. Cùng với đó, chi phí tài chính giảm 26% xuống 138 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giảm chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 59% xuống 56,3 tỷ đồng. Đây đều là các tín hiệu hỗ trợ lợi nhuận.

Riêng chi phí bán hàng tăng 92% lên 71,5 tỷ đồng. Điều này là dễ hiểu bởi chi phí bán hàng thường tỷ lệ thuận với doanh thu.

Ngoài ra, HAGL Agrico còn ghi nhận khoản lỗ khác trên 24 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi khác 157 tỷ đồng.

Chốt quý, doanh nghiệp này đạt lợi nhuận trước thuế 2,9 tỷ đồng. Đây là quý lãi đầu tiên của HAGL Agrico sau 6 quý lỗ liên tiếp với quy mô lỗ lũy kế trên 2.800 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/3/2020, tổng tài sản của HAGL Agrico đạt 24.132 tỷ đồng, tăng 3,7% so với đầu năm. Phần lớn tài sản tập trung ở tài sản dở dang dài hạn với 10.459 tỷ đồng và tài sản cố định với 8.641 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này đạt 9.485 tỷ đồng, giảm 2,6% sau 3 tháng. Nợ phải trả tăng 8,2% lên 14.647 tỷ đồng; trong đó tổng nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn) tăng 5,3% lên 9.690 tỷ đồng.

Được biết, 45% nợ vay của HAGL Agrico có chủ nợ chính là 2 cổ đông lớn: Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai và Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải.

Tin mới lên