Tài chính

Đơn giản hóa hơn 30 thủ tục về thuế

(VNF) - Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015, xét theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 104/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Đơn giản hóa hơn 30 thủ tục về thuế

32 thủ tục liên quan đến chứng khoán, 2 thủ tục hải quan và 37 thủ tục thuộc lĩnh vực thuế được đơn giản hóa...

Theo đó, nội dung đơn giản hóa liên quan đến 71 thủ tục hành chính trong 3 lĩnh vực là thuế với 37 thủ tục; hải quan 2 thủ tục và lĩnh vực chứng khoán với 32 thủ tục.

Trong đó, đối với lĩnh vực thuế, việc đăng ký cấp chứng chỉ hay đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, sẽ không yêu cầu nộp sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền,…

Chẳng hạn, đối với thủ tục đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, bỏ yêu cầu nộp sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền hoặc UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú quy định tại Điều 12 và bỏ chỉ tiêu ngày tháng năm sinh, quê quán và bổ sung thêm thông tin về số định danh cá nhân tại mẫu đơn 6a, 6b ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT-BTC.

Nghị quyết cho phép khi làm thủ tục đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/mua tem rượu thực hiện tại cấp Cục, cấp Chi cục không phải xuất trình giấy giới thiệu của doanh nghiệp; xuất trình giấy chứng minh nhân dân của người trực tiếp đến mua tem rượu còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân.

Bên cạnh đó, nghị quyết cũng bỏ quy định trước khi thanh hủy tem rượu hư hỏng (rách hỏng...), tổ chức, cá nhân phải có văn bản, kèm bảng kê chi tiết đăng ký hủy với cơ quan thuế và phải có công văn chấp thuận cho hủy của cơ quan thuế...

Đối với các thủ tục liên quan đến việc Khai thuế thu nhập cá nhân, văn bản cũng quy định rõ chi tiết từng mục. Cụ thể, nghị quyết yêu cầu chung là sẽ bỏ một số chỉ tiêu về địa chỉ quận/huyện, tỉnh/thành phố đồng thời bổ sung thêm trường thông tin về số định danh cá nhân theo tờ khai mẫu được ban hành bởi Bộ Tài chính.

Đối với thủ tục khai thay Thuế TNCN đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng vốn nhưng chưa khai thuế, sẽ được bỏ một số chỉ tiêu về địa chỉ quận huyện, tỉnh/thành phố đồng thời bổ sung thêm trường thông tin về số định danh cá nhân theo tờ khai mẫu ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế,…

Đối với các thủ tục đăng ký Thuế, văn bản cũng quy định bỏ một số chỉ tiêu về ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ cư trú,… đồng thời cũng bổ sung thêm trường thông tin về số định danh cá nhân theo tờ khai mẫu được ban hành bởi Bộ Tài chính.

Về lĩnh vực chứng khoán, Nghị quyết ban hành đã đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép, điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do hợp nhất, do nhận sáp nhập.

Hàng loạt các thủ tục liên quan đến việc chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ đóng, mở ra công chúng; thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đặng ký thành lập quỹ mở... cũng được đơn giản hóa.

Đối với lĩnh vực hải quan: đơn giản hóa thủ tục thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan và thủ tục công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Bạn đọc có thể xem toàn văn Nghị quyết tại đây!

Tin mới lên