Học thuật

Đơn vị thương lượng là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Đơn vị thương lượng (bargaining unit) là gì?

Đơn vị thương lượng là gì?

Đơn vị thương lượng (bargaining unit) là đơn vị cơ sở đại diện cho lợi ích của người lao động trong các cuộc thương lượng giữa hội đồng quản trị doanh nghiệp và người lao động.

Đơn vị thương lượng (bargaining unit) là đơn vị cơ sở đại diện cho lợi ích của người lao động trong các cuộc thương lượng giữa hội đồng quản trị doanh nghiệp và người lao động. Khái niệm đơn vị thương lượng có thể hiểu theo nghĩa hẹp là bao gồm một số người làm việc trong một doanh nghiệp duy nhất hoặc theo nghĩa rộng bao gồm tất cả mọi người làm trong một ngành phân tán ra cả nước.

Các đơn vị thương lượng khác nhau về quy mô và cơ cấu. Quy mô là khái niệm chỉ số người lao động hiện có trong đơn vị: trong một nhà máy, nhiều nhà máy, hay nhiều công ty. Quy mô là một trong những yếu tố quyết định sức mạnh của đơn vị thương lượng trong tiến trình thương lượng về hợp đồng lao động. Cơ cấu của đơn vị thương lượng là khái niệm dùng để chỉ cơ cấu ngành nghề của người lao động trong đơn vị. Đơn vị thương lượng là người ký kết hợp đồng với một người chủ. Để trở thành đơn vị thương lượng ở Mỹ, tổ chức của người lao động phải được Hội đồng lao động Quốc gia cấp giấy phép. Người chủ buộc phải thương lượng với tổ chức của người lao động được cấp giấy phép.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên