Học thuật

Đơn vị Tiền tệ châu Âu là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu đơn vị tiền tệ châu Âu (European Currency Unit) là gì?

Đơn vị Tiền tệ châu Âu là gì?

Đơn vị Tiền tệ châu Âu (European Currency Unit –ECU) là loại tài sản bằng tiền mà các nước thành viên trong Hệ thống Tiền tệ châu Âu (EMS) nắm giữ trong dự trữ quốc tế của họ

Đơn vị Tiền tệ châu Âu (European Currency Unit –ECU) là loại tài sản bằng tiền mà các nước thành viên trong Hệ thống Tiền tệ châu Âu (EMS) nắm giữ trong dự trữ quốc tế của họ. Khác với các loại tài sản dự trữ khác như vàng, đồng ECU không có hình thái tồn tại độc lập.

Đơn vị Tiền tệ châu Âu do Quỹ Hợp tác Tiền tệ Châu Âu thuộc hệ thống tiền tệ châu Âu tạo ra để đổi lấy phần đóng góp của các nước thành viên dưới dạng vàng hoặc tài sản khác và tồn tại dưới hình thức tài khoản kế toán trong các tài khoản đặc biệt của Quỹ. Giá trị của đồng ECU được tính trên cơ sở giá trị gia quyền của một giỏ tiền tệ chọn ra từ đồng tiền trong nước của các nước thành viên.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ngày 1/1/1999, đồng euro (với mã EUR và ký hiệu €) đã thay thế ECU, với giá trị € 1 = 1 ECU.

Không giống như ECU, đồng euro là một loại tiền thật . Hai trong số các nước trong rổ tiền tệ ECU, Anh và Đan Mạch, không sử dụng đồng euro, và một phần ba Hy Lạp tham gia sử dụng đồng tiền này muộn.

Trong khi đó, Phần Lan và Áo gia nhập khu vực đồng euro ngay từ đầu mặc dù tiền tệ của họ không phải là một phần của giỏ ECU 

Tin mới lên