Học thuật

Đồng cung là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Đồng cung (joint supply) là gì?

Đồng cung là gì?

Đồng cung (joint supply) là tình huống trong đó sự tăng, giảm mức sản xuất hàng hóa gắn chặt với mức sản xuất một hay nhiều hàng hóa khác.

Đồng cung (joint supply) là tình huống trong đó sự tăng, giảm mức sản xuất hàng hóa gắn chặt với mức sản xuất một hay nhiều hàng hóa khác. Ví dụ, mức sản xuất da bò và sản xuất thịt bò có quan hệ với nhau. Việc tăng nhu cầu về da làm tăng cung về bò và điều này tự nhiên làm tăng mức cung về thịt bò. Kết quả, nếu nhu cầu về thịt bò không đổi, giá của nó sẽ giảm. 

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trường hợp đồng cung tồn tại, cung và cầu của mỗi sản phẩm được liên kết với những mặt hàng khác có nguồn gốc từ cùng một nguồn cung cấp. Ví dụ, nếu nhu cầu tăng đối với len thì nông dân nuôi cừu sẽ nuôi thêm cừu để cho len, cuối cùng sẽ tăng sản lượng thịt cừu, dẫn đến việc cung cấp thịt lớn hơn và có khả năng giảm giá.

Trong một số trường hợp, tỷ lệ của các sản phẩm chung gần như cố định, chẳng hạn như với bông và hạt bông. Trong những trường hợp như vậy, tỷ lệ không thể thay đổi. Trong các trường hợp khác, tỷ lệ có thể thay đổi. Ví dụ, thông qua lai tạo, có thể lai cừu hoặc cho len hoặc cho thịt. Số lượng của một mặt hàng có thể làm tăng lên  chi phí của hàng hóa khác. Nếu nông dân nuôi cừu đó đáp ứng nhu cầu thị trường về thịt cừu, ông sẽ đồng thời làm ngập thị trường với len (trừ khi ông nuôi những con cừu này đặc biệt cho thịt). Trong kịch bản như vậy, nguồn cung bổ sung sẽ đẩy giá len xuống. Các nhà phân tích theo dõi chặt chẽ các sản phẩm đồng cung bởi vì các khoản đầu tư vào một hàng hóa có thể tạo ảnh hưởng đáng kể đối với hàng hóa còn lại.

Tin mới lên