Tài chính

Đông Hải Bến Tre (DHC) báo lãi quý I gần 173 tỷ đồng, hoàn thành 43% kế hoạch năm

(VNF) - Kết thúc quý I, Đông Hải Bến Tre (DHC) báo lãi sau thuế gần 173 tỷ đồng, tăng đến 93% so với cùng giai đoạn năm trước. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 43% mục tiêu lợi nhuận cả năm (399 tỷ đồng).

Đông Hải Bến Tre (DHC) báo lãi quý I gần 173 tỷ đồng, hoàn thành 43% kế hoạch năm

Đông Hải Bến Tre (DHC) báo lãi quý I gần 173 tỷ đồng, hoàn thành 43% kế hoạch năm

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (HoSE: DHC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với nhiều kết quả lạc quan.

Trong đó, doanh thu thuần ba tháng đầu năm đạt mức 1.016 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng giai đoạn năm trước. Tốc độ tăng của giá vốn nhanh hơn doanh thu (54%), cho nên lợi nhuận gộp chỉ đạt 234,8 tỷ đồng, tương đương 45%. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 24,2% xuống 23,1%.

Quý I, doanh thu tài chính tăng gấp đôi, tuy nhiên vẫn không đáng kể ở mức 1,8 tỷ đồng. Trong khi chi phí lãi vay được tiết giảm 55% (5,8 tỷ đồng), thì chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng thêm lần lượt 12% và 39%, đứng ở mức 25 tỷ đồng và 23 tỷ đồng.

Kết quả, DHC báo lãi trước thuế gần 183 tỷ đồng, tăng 66% so với thực hiện quý I/2020. Sau khi khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp - đang được giảm do hưởng ưu đãi tại dự án nhà máy Giấy Giao Long giai đoạn 2, DHC báo lãi sau thuế tăng đến 93%, đạt gần 173 tỷ đồng.

Cùng với đó, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tăng từ 1.565 đồng lên 3.027 đồng.

Tại ngày 31/3/2021, tổng tài sản của DHC tăng thêm gần 15% sau 3 tháng, đạt 2.622 tỷ đồng. Khối tài sản ngắn hạn chiếm 1.435 tỷ đồng, trong đó tiền nhàn rỗi là 103 tỷ đồng (giảm gần 50%), phải thu ngắn hạn là 690 tỷ đồng (tăng 30%), hàng tồn kho là 553 tỷ đồng (tăng 75%). Còn lại chủ yếu là tài sản cố định, đạt 1.111 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng thêm 31,1% lên 1.166 tỷ đồng, trong khi đó vốn chủ sở hữu tăng không đáng kể, đạt 1.455 tỷ đồng vào cuối kỳ.

Sự gia tăng chủ yếu ở khoản phải trả người bán ngắn hạn, tăng 70% lên 696,8 tỷ đồng. Doanh nghiệp có dư nợ vay 416 tỷ đồng, phần lớn là vay ngắn hạn.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2021, DHC kỳ vọng doanh thu đạt 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 399 tỷ đồng, tăng lần lượt 21% và gần 2% so với thực hiện năm trước đó.

Như vậy, sau quý I, DHC đã hoàn thành 29% mục tiêu doanh thu và 43% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường, tại phiên chiều 23/4, cổ phiếu DHC được giao dịch trong vùng 90.900 đồng/cổ phiếu, tăng 300 đồng so với giá tham chiếu.

Tin mới lên