Tài chính

Đông Hải Bến Tre (DHC) đặt kế hoạch lợi nhuận và cổ tức tăng gấp rưỡi

(VNF) - Lũy kế 9 tháng năm nay, Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (HoSE: DHC) báo lãi sau thuế tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ 2019, lên mức 237 tỷ đồng, doanh thu tăng gấp 2,5 lần lên 2.021 tỷ đồng.

Đông Hải Bến Tre (DHC) đặt kế hoạch lợi nhuận và cổ tức tăng gấp rưỡi

Đông Hải Bến Tre (DHC) muốn tăng kế hoạch lợi nhuận và cổ tức lên gấp rưỡi

Theo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường, HĐQT DHC dự kiến trình cổ đông điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2020. Cụ thể, mục tiêu doanh thu tăng từ 2.338 tỷ đồng lên 2.680 tỷ đồng, tương đương 15%; mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng từ 200 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, tương đương mức tăng 50%.

Bên cạnh đó, lãnh đạo công ty cũng muốn điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông năm nay từ 30% lên 45%.

Ngoài ra, tại đại hội đồng cổ đông bất thường lần này, công ty cũng muốn thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Phan Dũng và ông Tatsuyuki Ota, đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Mai Huyền Ngọc.

Được biết, công ty sẽ không tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, và có tờ trình cổ đông thông qua số lượng thành viên giảm từ 7 về 5 người với nhiệm kỳ không quá 5 năm. Tuy nhiên, công ty vẫn bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 cho thấy, doanh thu thuần trong quý của DHC tăng 112% so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 702 tỷ đồng; báo lãi sau thuế tăng gấp hai lần lên 68,5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của công ty đạt trên 2.021 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 237 tỷ đồng, lần lượt tăng 160% và xấp xỉ 400% so với cùng giai đoạn năm trước. So với kế hoạch kinh doanh hiện nay, công ty đã hoàn thành 86% mục tiêu doanh thu và vượt gần 19% mục tiêu lợi nhuận.

Kết quả lạc quan này là nhờ nhà máy giấy Giao Long - giai đoạn II của DHC đi vào hoạt động chính thức (đầu tháng 9/2019), giúp sản lượng sản xuất và bán ra tăng mạnh, bù đắp cho việc giá bán ra giảm và giá nguyên liệu tăng.

Mặt khác, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của công ty cũng được tiết giảm mạnh nhờ ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng nhà máy giấy nêu trên.

Trên thị trường, cổ phiếu DHC liên tiếp lập đỉnh mới kể từ khi lên sàn năm 2009. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu DHC đã tăng 53% lên mức 55.100 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên