Tài chính

Đông Hải Bến Tre sắp phát hành gần 14 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

(VNF) - Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (HoSE: DHC) vừa thông qua việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu.

Đông Hải Bến Tre sắp phát hành gần 14 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

Đông Hải Bến Tre sắp phát hành gần 14 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

Theo đó, Đông Hải Bến Tre dự kiến trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%. Phương án này đã được ĐHCĐ năm 2021 thông qua vào tháng 6 vừa qua. 

Với gần 56 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền mà Đông Hải Bến Tre dự chi để thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2020 cho các cổ đông là gần 28 tỷ đồng. Ngày chi trả cổ tức dự kiến là 5/10/2021.

Trước đó vào đầu năm 2021, công ty này đã tạm ứng hơn 111 tỷ đồng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20%.

Cùng với đó, Đông Hải Bến Tre sẽ phát hành gần 14 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1, cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 1 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 4 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 26/7/2021. Đông Hải Bến Tre hiện đang niêm yết gần 56 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ là gần 560 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên mức gần 700 tỷ đồng.

Năm 2021, Đông Hải Bến Tre đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu thuần năm 2021 dự kiến đạt 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 399 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và tăng 1,8% so với mức thực hiện năm 2020.

Kết thúc quý I, doanh thu thuần của Đông Hải Bến Tre đạt 1.017 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 173 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 93%.

Sau 3 tháng đầu năm, Đông Hải Bến Tre đã hoàn thành 29% kế hoạch về doanh thu và 43% kế hoạch về lợi nhuận.  

Cổ phiếu DHC đóng cửa phiên 13/7 ở mức giá 98.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 5.400 tỷ đồng.

Tin mới lên