Tài chính

Đồng Nai: Doanh nghiệp ngoài quốc doanh nợ 246 tỷ đồng tiền thuế

Cục Thuế Đồng Nai vừa công khai danh sách 82 doanh nghiệp nợ trên 267,1 tỷ đồng tiền thuế trên cổng thông tin cơ quan thuế. Trong đó, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh nợ trên 246,1 tỷ đồng; khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nợ trên 21 tỷ đồng.

Đồng Nai: Doanh nghiệp ngoài quốc doanh nợ 246 tỷ đồng tiền thuế

Dẫn đầu doanh nghiệp FDI có số nợ lớn là Công ty TNHH Jooco Dona, nợ trên 6,8 tỷ đồng

Theo danh sách, dẫn đầu khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh có số nợ lớn là Công ty TNHH một thành viên Nhà máy sản xuất cồn Tùng Lâm (mã số thuế 3601004734) nợ trên 47,1 tỷ đồng; Công ty Cổ phần du lịch Giang Điền (mã số thuế 3600859529) nợ trên 31,8 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai (mã số thuế 3600260196), nợ trên 31,6 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Hương Minh Phát (mã số thuế 3602585390) nợ trên 12,9 tỷ đồng…

Dẫn đầu doanh nghiệp FDI có số nợ lớn là Công ty TNHH Jooco Dona, nợ trên 6,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Hanul Line Việt Nam (mã số thuế 3600610080), nợ trên 4,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Hankook Tower Crane (mã số thuế 3600899539), nợ trên 1,6 tỷ đồng…

Đại diện Cục Thuế Đồng Nai cho biết, thời gian qua đơn vị luôn tập trung rà soát đánh giá cụ thể từng khoản nợ, loại tiền thuế nợ và từng doanh nghiệp còn nợ thuế từ đó phân tích đề ra giải pháp quản lý, đôn đốc cưỡng chế thu hồi tiền thuế nợ. Tuy nhiên, kết quả thu hồi tiền thuế nợ chưa đáp ứng kế hoạch đề ra.

Cũng theo đại diện Cục Thuế Đồng Nai, hầu hết doanh nghiệp còn nợ thuế đều đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Điển hình như tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai, trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất từ 1/1/2018 đến 30/9/2018 của doanh nghiệp cho thấy, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của doanh nghiệp này âm trên 4,2 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán sau thuế âm trên 7,2 tỷ đồng. Do đó, doanh nghiệp này chưa thể có nguồn tài chính để thực hiện các khoản nợ với ngân sách.

Tin mới lên